Belspo Sitemap Contact Home

Projecten

Op dit moment worden 94 onderzoeksnetwerken gefinancierd in het kader van het SSD programma.
De projecten worden geordend op basis van het onderzoeksdomein.

Energie:
- rationeel energiegebruik (REG)
- alternatieve en/of hernieuwbare energievormen
- organisatie van energiesystemen op middellange en lange termijn
- energiebeleid
Transport en mobiliteit:
- mobiliteit en modale keuze
- transport en milieu
- verkeersveiligheid
Agro-voeding:
- voedselveiligheid
- voedselallergieën en voedingsintoleranties
- voeding en ‘novel-foods’
- geïntegreerde systemen voor kwaliteitsbeheer
- opkomende productiewijzen
- multifunctionaliteit van de productie
Gezondheid en milieu:
- gezondheidsrisico’s die verband houden met biologische, chemische, fysische blootstellingen
- werkmilieu
Klimaat (inclusief Antarctica):
- begrijpen van het klimaatssysteem
- analyse van de impact, aanpassing en kwetsbaarheid
(in het bijzonder in België)
- ondersteuning van de voorbereiding en de evaluatie van verzachtende maatregelen inzake klimaatwijzigingen
Biodiversiteit: (inclusief Antarctica en de Noordzee)
Atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen
(inclusief de Noordzee)
Transversaal onderzoek
Risico's
Clusters
Databeheer

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid