Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Agro-voeding

Agro-food

NORISK
Transmissiewegen van Norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 569.911€
 • Sleutelwoorden: Norovirus, detection, molecular typing, zoonose, food safety, risk profile
 • Promotoren: Prof. Etienne Thiry / (Alexandra Scipioni), ULg - Mieke Uyttendaele / Johan Debevere, UGent - Katelijne Dierick / B. Brochier, ISP/WIV - Lieve Herman / (Els Van Coillie), ILVO - Georges Daube, ULg
 • Contractnummer: SD/AF/01A - SD/AF/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Transmission routes of Noroviruses, emerging human pathogens present in the food chain
  • Samenvatting (fase 1): Transmissieroutes van norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen
  • Final Report: Transmission routes of Noroviruses, emerging human pathogens present in the food chain
  • Samenvatting van de resultaten: Transmissieroutes van norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen

 

Agro-food

OFFQ
Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van Brassicaceae

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 705.911€
 • Sleutelwoorden: Ozone, Brassicaceae, antioxidants, glucosinolates, chlorophyll fluorescence.
 • Promotoren: Dr Ir Karine Vandermeiren / Dr Ir L. De Temmerman, CERVA/CODA - Nele Horemans, UA - Birgit Gielen, UA
 • Contractnummer: SD/AF/02A - SD/AF/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Impact of troposheric Ozone on Food and Feed Quality of Brassica species
  • Samenvatting (fase 1): Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van brassicaceae
  • Final report: Impact of troposheric Ozone on Food and Feed Quality of Brassica species
  • Samenvatting van de resultaten: Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van Brassicaceae

 

Agro-food

ALLERRISK
Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de aanpak van de allergenenproblematiek in de Belgische voedsel- en cateringindustrie

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 799.231€
 • Sleutelwoorden: allergens, ELISA, PCR, mass spectrometry, food stuffs
  Promotoren: Marc De Loose / Els Daeseleire, ILVO - Bruno De Meulenaer / Bart Devreese, UGent - Edwin De Pauw / Guy Maghuin-Rogister, ULg - Wim Stevens / Didier Ebo, UA
 • Contractnummer: SD/AF/03A - SD/AF/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry
  • Samenvatting (fase 1): Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van de allergenenproblematiek in de Belgische voedings- en catering industrie
  • Final Report: Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry Bijlagen zijn beschikbaar op aanvraag
  • Samenvatting van de resultaten: Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van de allergenen-problematiek in de Belgische voedings- en catering industrie

 

Agro-food

MUSICAL
Multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigma’s voor een duurzame en competitieve landbouw

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 791.649€
 • Sleutelwoorden: Multifunctionality, competitiveness, territorial identity, high quality produce, sustainability, local partnerships
 • Promotoren: G. Van Huylenbroeck, UGent - Georges Allaert, UGent - Etienne Van Hecke, KULeuven - Ludwig Lauwers / Frank Nevens, ILVO - Catherine-Marie Leroy / (Marie Bourgeois), Fondation rurale de Wallonie
 • Contractnummer: SD/AF/05A - SD/AF/05B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Multifunctionality and local identity as paradigms for sustainable and competitive agriculture
  • Samenvatting (fase 1): Multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigmas voor een duurzame en competitieve landbouw
  • Report Final: Multifunctionality and local identity as paradigms for sustainable and competitive agriculture
  • Samenvatting van de resultaten: Multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigmas voor een duurzame en competitieve landbouw

 

Agro-food

STECTRACK
Validatie van detectiemethoden voor nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli

 • Duur van het project: 01/01/2007 – 31/01/2009
 • Budget: 345.293 €
 • Sleutelwoorden: STEC detection, validation, multiplex PCR, IMS
 • Promotoren: Lieven De Zutter / (Bjorn Possé), UGent - Lieve Herman / Marc Heyndrickx, ILVO - Jurgen Del-Favero, UA - Denis Piérard, AZ-VUB - Georges Daube / (Ann Van Den Brande), ULg
 • Contractnummer: SD/AF/06A - SD/AF/06B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report: Valorization of isolation method for normalization and control of emerging pathogenic Escherichia coli.
  • Samenvatting: Validatie van detectiemethoden voor nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli

 

Agro-food
Health and Environment

FOODINTER
Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 398.693 €
 • Sleutelwoorden: Food Safety, Endocrine disruptors, mycotoxins, novel foods, chemical risk, cell-based assays, risk perception
 • Promotoren: Guy Maghuin-Rogister / Marc Mormont / Marie-Louise Scippo / Marc Muller, ULg - Yves-Jacques Schneider / Yvan Larondelle, UCL - Luc Pussemier, CERVA/CODA - Ronny Blust / Wim De Coen, UA - Sarah De Saeger / Carlos Van Peteghem, UGent
 • Contractnummer: SD/AF/04A - SD/AF/04B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries
  • Samenvatting (fase 1): Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie
  • Final Report : Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries


North Sea

INRAM
Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in belgische kustwateren

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget:1.105.091€
 • Sleutelwoorden: Micropollutants; ecological risk assessment; human health effecs; foodchain transfer; monitoring tools; integrated coastal zone management.
 • Promotoren: Colin Janssen, UGent - Patrick Roose, MUMM - Hubert De Brabander, UGent - Magda Vincx, UGent - Jan Mees, VLIZ
 • Contract number: SD/NS/02A - SD/NS/02B

Documentatie

 

Health and Environment
Biodiversity

VIRORISK
Risico van het ontstaan van virale ziekjes aangedreven door eco-klimatologische veranderingen en socio-economische omstandigheden

 • Cluster of the research projects
  • NORISK
  • SCOPE
  • MODIRISK
 • Duur van het project: 15/12/2012- 31/01/2012
 • Budget Fase 1: 99.964€
 • Sleutelwoorden: Opkomst van humane virale infecties - klimaat- milieu- en socio-economische veranderingen - risico inventarisatie -
  risico management
 • Promotoren: Etienne Thiry, ULg - C Zwetkoff / S Brunet, ULg - Marc Coosemans, ITG Anvers
 • Contractnummer: SD/CL/009

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Risk of emergence of viral diseases driven by eco-climatic changes and socio-economical situations

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid