Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen

Climate

AGACC
Gevorderde exploitatie van Grondwaarnemingen voor toepassing in Atmosferische Chemie-en Klimaatstudies

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budge: 1.116.826€
 • Sleutelwoorden: Brongassen, waterdamp, aerosolen, teledetectie, atmosferische samenstelling
 • Promotoren: M. De Mazière, BIRA-IASB - H. De Backer, IRM-KMI - M. Carleer, ULB- E. Mahieu, ULg
 • Contractnummer: SD/AT/01A - SD/AT/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC)
  • Samenvatting (fase 1): Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC)
  • Final Report: Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC)
  • Samenvatting van de resultaten: Gevorderde exploitatie van Grondwaarnemingen voor toepassing in Atmosferische Chemie-en Klimaatstudies

 

Climate

BIOSOL
Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aëroSOLen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 1.045.872€
 • Sleutelwoorden: Isopreen, Biogenene secondair organisch aerosol, Vormingsprocessen, Indicatorverbindingen, Brontoewijzing
 • Promotoren: W. Maenhaut, UGent - M. Claeys, UA - I. Janssens, UA - M. Kulmala, FINLAND
 • Contractnummer: SD/AT/02A - SD/AT/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Formation mechanisms, marker compounds and source apportionment for biogenic atmospheric aerosols (BIOSOL)
  • Samenvatting (fase 1): Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aëroSOLen
  • Final Report: Formation mechanisms, marker compounds and source apportionment for biogenic atmospheric aerosols (BIOSOL)
  • Samenvatting van de resultaten: Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aëroSOLen

 

Climate

IBOOT
Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 685.568€
 • Sleutelwoorden: Biogene emissies, secundaire organische aerosolen, VOS(vluchtige organische stoffen), oxydatiemechanismen, troposferisch
  ozon, zelfreinigend vermogen van de atmosfeer
 • Promotoren: J.F. Muller, BIRA-IASB - J. Peeters, KULeuven - G. Moortgat, GERMANY
 • Contractnummer: SD/AT/03A - SD/AT/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere
  • Samenvatting (fase 1): Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer
  • Final Report: Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere (IBOOT)
  • Samenvatting van de resultaten: Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer (IBOOT)

 

Terrestrial ecosystems

BBLOOMS 2
Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 1.081.253€
 • Sleutelwoorden: Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer
 • Promotoren: Jean-Pierre Descy, FUNDP - Wim Vyverman, UGent - Ludwig Triest, VUB - Annick Wilmotte, ULg - Geoffrey A., Codd University of Dundee
 • Contractnummer: SD/TE/01A - SD/TE/01B

Documentatie

 

Terrestrial ecosystems

FRAC WECO
Flux-gebaseerde Risico beoordeling van de impact van Contaminanten op Waterlichamen en ECOsystemen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.091.000€
 • Sleutelwoorden: Hydrology, ecotoxicology, biogeochemical processes, contaminated sites, vulnerability and risk assessment,
  socio-economical analysis
 • Promotoren: Serge Brouyère / Alain Dassargues, ULg - Jean-Pierre Thomé, ULg - Ludo Diels / Karolien Vanbroekhoven, VITO - Okke Batelaan / Frank Canters, VUB - Cécile Hérivaux, BRGM
 • Contractnummer: SD/TE/02A - SD/TE/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on Water resources and ECOsystems
  • Samenvatting (fase 1): Flux-gebaseerde Risico beoordeling van de impact van Contaminanten op Waterlichamen en ECOsystemen
  • Final Report: Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on Water resources and ECOsystems

 

Climate
Terrestrial ecosystems

IMPECVOC
Impact van fenologie en omgevingscondities op de emissie van BVOS door bosecosystemen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.123.952€
 • Sleutelwoorden: Klimaatverandering, meteorologie, BVOS inventaris, eddy correlatie
 • Promotoren: Raoul Lemeur, UGent - Jo Dewulf / Herman Van Langenhove, UGent - Crist Amelynck / Niels Schoon / Jean-François Müller, Belgian Institute for Space Aeronomy -
  Marc Aubinet, FUSAGx
 • Contractnummer: SD/TE/03A - SD/TE/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Impact of phenology and environmental conditions on BVOC emissions from forest ecosystems
  • Samenvatting (fase 1): Impact van fenologie en omgevingscondities op de emissie van BVOS door bosecosystemen
  • Final Report: Impact of phenology and environmental conditions on BVOC emissions from forest ecosystems
  • Samenvatting van de resultaten: Impact van fenologie en omgevingscondities op de emissie van BVOS door bosecosystemen

 

Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

MANUDYN II
Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 853.480€
 • Sleutelwoorden: Nutrient cycling, macrophytes, modeling, heavy metals
 • Promotoren: Patrick Meire, UA - Frank Dehairs / Natacha Brion, VUB - Jean-Luc Vasel, ULg - Tjeerd J. Bouma, Netherlands Institute of Ecology
 • Contractnummer: SD/TE/04A - SD/TE/04B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river basins
  • Samenvatting (fase 1): Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en Veldstudies in de bovenlopen van rivieren

 

Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

VOTES
Valuation of Terrestrial Ecosystem Services in a multifunctional peri-urban space

 • Duur van het project: 15/12/09 - 31/01/12
 • Budget: 359 965€
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Nicolas Dendoncker, FUNDP - Louis François, ULG - Ann Van Herzele, VUB - Guenaël Devillet, ULG
 • Contractnummer: SD/TE/05A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Valuation of Terrestrial Ecosystem Services in a multifunctional peri-urban space

 

Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

ECOFRESH
ECOsystem services of FRESHwater systems

 • Duur van het project: 15/12/09 - 31/01/12
 • Budget: 360 000€
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: P. Meire, UA - Léo De Nocker , VITO - L. De Meester , KULeuven - Peter Goethals, UGent - Francis Turkelboom, INBO
 • Contractnummer: SD/TE/06A

Documentatie

 

Biodiversity
Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

MYCARBIO
Impact van mycorrhizae op de biodiversiteit en de koolstofbalans van graslandecosystemen onder gewijzigde klimaatscondities

 • Duur van het project: 15/12/2006 – 31/01/2009
 • Budget: 320.949 €
 • Sleutelwoorden: Prairie, champignons mycorrhiziens à arbuscules, changement climatique, biodiveristé, modèle ecosystémique, carbone
 • Promotoren: Stéphane Declerck, UCL - Reinhart Ceulemans / Ivan Nijs, UA
 • Contractnummer: SD/BD/05A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report: Mycorrhizae impact on biodiversity and C-balance of grassland ecosystems under changing climate

 

Biodiversity
Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

FORBIO
Het belang van boomsoortenbiodiversiteit voor het functioneren van bosecosystemen

 • Cluster of the research projects Fefocon, Econet, Castec, Safe, Belfor, Xylobios, Impecvoc, Belgian Biodiversity Platform
 • Duur van het project:15/12/2007- 31/03/2010
 • Budget: 99.698 €
 • Sleutelwoorden: unctioneren van ecosystemen, functionele biodiversiteit, experimenten, sleutelsoorten, gemengde bossen,
 • Promotoren: Kris Verheyen, UGent
 • Contractnummer: SD/CL/01

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final report: Assessment of the effects of tree species BIOdiversity on FORest ecosystem functioning
   • Annex 1: Copy of the publications
    • Annex 1.1: Special FORBIO issue of BosRevue
    • Annex 1.2: Special FORBIO issue of Forêt Wallone
    • Annex 1.3: FORBIO posters presented at the Foire de Libramont
    • Annex 1.4: FORBIO-related contributions for the Scientific Block - Calender 2011 of Natuur & Techniek
   • Annex 2: Minutes of the follow-up committee meetings
    • Annex 2.1: Minutes of the first Follow Up Committee Meeting
    • Annex 2.2: Minutes of the second Follow Up Committee Meeting
    • Annex 2.3: Minutes of the TreeDivNet workshop
   • Annex 3: Announcement of forbio conference on 04/02/11
   • Annex 4: Media coverage of the forbio-experiment
  • Samenvatting: Het belang van boomsoortenbiodiversiteit voor het functioneren van bosecosystemen

 

Climate
North Sea

CLIMAR
Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/01/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.099.925€
 • Sleutelwoorden: Climate change impact, adaptation, socio-economic activities, marine ecosystem, evaluation tool
 • Promotoren: Dries Van den Eynde, MUMM - Renaat De Sutter, ECOLAS - Frank Maes, UGent - Toon Verwaest; Flanders Hydraulics Research - Hans Polet, ILVO
 • Contractnummer: SD/NS/01A - SD/NS/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities
  • Samenvatting (fase 1): Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten
  • Final Report: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities
North Sea

AMORE III
Gecombineerde effecten van hydroklimaatsveranderingen en menselijke activiteiten op het kustecosysteem

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/01/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.116.723€
 • Sleutelwoorden: Eutrophication, mussel farming, climate change, Phaeocystis, ecosystem health,ecological modeling
  Promotoren: Christiane Lancelot, ULB - Kevin Ruddick, MUMM - Daan Delbare, ILVO- Philippe Grosjean, UMH
 • Contractnummer: SD/NS/03A - SD/NS/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Combined Effect of Changing Hydroclimate and human activity on Coastal Ecosystem Health
  • Samenvatting: Gecombineerde effecten van hydroklimaatsveranderingen en menselijke activiteiten op het kustecosysteem
  • Final Report: Combined Effect of Changing Hydroclimate and human activity on Coastal Ecosystem Health
Biodiversity
North Sea

MICROMET
Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/01/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 883.681€
 • Sleutelwoorden: Heavy-metals, marine sediments, microorganisms, biodiversity, RNA sequencing, biogeochemistry
 • Promotoren: Philippe Dubois / David C. Gillan, ULB - Koen Sabbe, UGent - Willy Baeyens / Martine Leermakers, VUB - Jean-Claude Fischer, USTL
 • Contractnummer: SD/NS/04A - SD/NS/04B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments
  • Samenvatting (fase 1): Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten
  • Final Report: Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments

 

Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems
North Sea

LUSi
Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken

 • Duur van het project: 01/01/2007 – 31/07/2009
 • Budget: 653.782 €
 • Sleutelwoorden: Land use changes, Si transport, weathering, eutrophication, Scheldt basin
 • Promotoren: Patrick Meire, UA - Gerard Govers, KULeuven - Bas Van Wesemael, UCL
 • Contractnummer: SD/NS/05A - SD/NS/05B

Documentatie

 

North Sea

QUEST4D
Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.054.905€
 • Sleutelwoorden: Physical ecosystem; sea-level rise; long-term impact; erosion/sedimentation; sand/mud balance; sustainable exploitation/management criteria
 • Promotoren: Vera Van Lancker, UGent - Michael Fettweis, MUMM - Jaak Monbaliu, KULeuven - Toon Verwaest, Flanders Hydraulics Research - Magda Vincx, UGent
 • Contractnummer: SD/NS/06A - SD/NS/06B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics
  • Samenvatting (fase 1): Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden
  • Final Report: QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics

 

North Sea

INRAM
Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in belgische kustwateren

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.105.091€
 • Sleutelwoorden: Micropollutants; ecological risk assessment; human health effecs; foodchain transfer; monitoring tools; integrated coastal zone management.
 • Promotoren: Colin Janssen, UGent - Patrick Roose, MUMM - Hubert De Brabander, UGent - Magda Vincx, UGent - Jan Mees, VLIZ
 • Contractnummer: SD/NS/02A - SD/NS/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the belgian coastal zone
  • Final Report: Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the belgian coastal zone

 

Biodiversity
North Sea

WESTBANKS
Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.149.463€
 • Sleutelwoorden: Benthic-pelagic coupling, benthos, demersal fish, dispersal, terns, modeling
 • Promotoren: Magda Vincx / Jan Vanaverbeke, UGent - Filip Volckaert, KULeuven - Eric Stienen, INBO - Karline Soetaert, Netherlands Institute of Ecology - Jan Mees, Flanders Marine Institute
 • Contractnummer: SD/BN/01A - SD/BN/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas
  • Samenvatting (fase 1):Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna
  • Final Report: WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas

 

North Sea

SHIPFLUX
Atmosferische depositie van scheepsemissies in de Belgische maritieme wateren

 • Duur van het project: 1/09/2009 – 31/08/2011
 • Budget: 179.761 €
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: René Van Grieken, UA - Clemens Mensink, VITO
 • Contractnummer: SD/NS/07A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship emissions

 

North Sea

WAKO II
Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij

 • Duur van het project: 1/05/2009 – 30/11/2011
 • Budget: 178.424 €
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Jochen Depestele, ILVO - Eric Stienen, INBO - Steven Degraer, MUMM - Magda Vincx UGent
 • Contractnummer: SD/NS/08A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report: An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries

 

North Sea

EnSIS
Gevoeligheid van het ecosysteem ten aanzien van invasieve soorten

 • Duur van het project: 1/03/2009 – 28/02/2011
 • Budget: 179.778 €
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Steven Degraer, MUMM - Magda Vincx, UGent, Mar Biol - Eric Stienen, INBO -Vera Van Lancker, MUMM - Johan Craemeersch, IMARES (NL)
 • Contractnummer: SD/NS/09A

Documentatie

 

North Sea

OSERIT
Ontwikkeling van een geïntegreerde software voor de voorspelling van de impacts van olievervuiling

 • Duur van het project: 1/09/2009 – 31/08/2011
 • Budget: 179.410 €
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Sébastien Legrand, MUMM
 • Contractnummer: SD/NS/10A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Development of an integrated software for forecasting the impacts of accidental oil pollution

 

North Sea

LECOFISH
Het gebruik van locale ecologische kennis als bijdrage tot een ecosysteembenadering in een duurzaam visserijbeheer

 • Duur van het project: 1/07/2009 – 30/06/2011
 • Budget: 177.250 €
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Frank Maes, Ugent,
 • Contractnummer: SD/NS/11A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge
  • Book: An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge in Belgium (LECOFISH).
  • Maps

 

North Sea

AS-MADE
Evaluatie van Marien afval in het zone van het Belgisch Continentaal Plat: voorkomen en effecten

 • Duur van het project: 1/07/2009 – 30/06/2011
 • Budget: 179.619 €
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Colin Janssen, Ugent - Jan Mees, VLIZ - Eric Stienen, INBO
 • Contractnummer: SD/NS/12A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurrence and effects

 

North Sea

BOREAS
Evaluatie van de Belgische oceaanenergie

 • Duur van het project: 1/06/2009 – 31/05/2011
 • Budget: 179.351 €
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Julien De Rouck, Ugent - Jaak Monbaliu, KULeuven - Dries Van den Eynde, MUMM - Toon Verwaest , WLH
 • Contractnummer: SD/NS/13A

Documentatie

 

North Sea

PMPZ-DBII
Revitalisatie van de metingen die werden verzameld in de eerste jaren van de moderne oceanografie in België

 • Duur van het project: 1/08/2009 – 31/07/2011
 • Budget: 130.226 €
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Serge Scory, MUMM
 • Contractnummer: SD/NS/14A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Resuscitation of the data collected during the first years of modern oceanography in Belgium

 

 


Climate

AGACC II
Gevorderde exploitatie van grondwaarnemingen voor toepassing in atmosferische chemie-en klimaatstudies – II

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 1.194.472€
 • Sleutelwoorden: Teledetectie vanaf de grond; atmosferische samenstelling, klimaatsveranderingen, spectrometrie
 • Promotoren: Martine De Mazière, BIRA-IASB - Hugo De Backer, IRM-KMI - Jean Vander Auwera, ULB - Emmanuel Mahieu , ULg
 • Contractnummer: SD/CS/07A

Documentatie

 

Biodiversity
Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

BIOSERF
Duurzaamheid van de tropische bosbiodiversiteit en de diensten onder druk van klimaatsverandering en menselijke activiteiten

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 798.888 €
 • Sleutelwoorden: Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten, Congo Bassin Bossen, Klimaatverandering, Sociale verandering, Modelleren
 • Promotoren: Alain Hambuckers, ULG - Nicolas Dendoncker, FUNDP - Louis François, ULG - Roseline Beudels, KBIN-IRSNB - Patrick Van Damme, UG
 • Contractnummer: SD/AR/03A

Documentatie

 

Climate
Biodiversity

CHOLTIC
Cholera epidemieën aan het Tanganyika meer: uitgelokt door klimaatverandering?

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 797.413 €
 • Sleutelwoorden: Cholera, epidemiologie, bacteriologie, limnologie, klimaatverandering, fytoplankton, zooplankton, numerieke
  simulatie, Tanganyikameer, Afrika
 • Promotoren: Pierre-Denis Plisnier, MRAC-KMMA - Yves Cornet, ULg - Christine Cocquyt, JB Meise - Jan Jacob, Inst tropical médecine - Eric Deleersnijder, UCL
 • Contractnummer: SD/AR/04A

Documentatie

 

Biodiversity

COBAFISH
Congo Bekken: van carbon tot vissen

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 460.812 €
 • Sleutelwoorden: Congostroom, ecosystemen fonctioneren, biogeochemie, biodiversiteit, voedselweb
 • Promotoren: Erik Verheyen, KBIN/IRSNB - Alberto Borges, Ulg - Steven Bouillon, KULeuven - Christine Cocquyt, JB Meise - Jos Snoeks, MRAC-KMMA
 • Contractnummer: SD/AR/05A

Documentatie

 

Climate
Biodiversity

COBIMFO
Geïntegreerde monitoring van het Congo bekken voor koolstof mitigatie en biodiversiteit in bosbestanden

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 909.796 €
 • Sleutelwoorden: Congo bekken, koolstof, biodiversiteit, REDD+, remote sensing.
 • Promotoren: Pascal Boeckx, UG - Hans Verbeeck, UG - Hans Beeckman, MRAC-KMMA - Jan Bogaert, ULB - Pierre Defourny, UCL - Steven Dessein, JB Meise - Erik Verheyen, IRM-KMI - Herwig Leirs, UA
 • Contractnummer: SD/AR/01A

Documentatie

 

Biodiversity
Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

EAGLES
Sensitiviteit van een Oost Afrikaans riftmeer voor
veranderingen

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 799.781 €
 • Sleutelwoorden: Kivu meer, milieuveranderingen, biogeochemie, productiviteit, sediment archieven, klimaat, modellering
 • Promotoren: Jean-Pierre Descy, FUNDP - Luc André, MRAC-KMMA - Steven Bouillon, KULeuven - Alberto Borges, Ulg - Wim Vyverman, Ugent - Yves Cornet, Ulg - Nicole Van Lipzig & Matthias Demuzere, KULeuven
 • Contractnummer: SD/AR/02A

Documentatie

 

Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

BEES
BElgium Ecosystem Services - A new vision for society–nature interactions

 • Cluster of the research projects
  • WETMAT - MANUDYN I & II - ADAPT - LUSI
  • Other: Ccaspar - Climate change And changes in SPAtial structures in Flanders(SBO-IWT) - ECOPLAN - Planning for ecosystem services (voortraject SBO-IWT)
 • Duur van het project: 15/12/2012- 31/01/2012
 • Budget Fase 1: 99.227€
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Patrick Meire, UA - Inge Liekens, VITO - Francis Turkelboom, INBO - Luc De Meester, KUL - Edwin Zaccaï, Tom Bauler, Lé Sebastien, ULB - Alain Peeters, RHEA
 • Contractnummer: SD/CL/005

Documentatie

 

Climate
Biodiversity
Atmosphere and terrestrial and marine ecosystems

BE- REDDi
Development of Belgian REDD Information Systems

 • Cluster of the research projects
  • NEA Forest: Forest monitoring for greenhouse gas information in Northeastern Asia (ESA).
  • Method development and model adjustments for expanding the environmental costing model with greenhouse gases (project for Department Environment, Nature and Energy).
  • Saint Lucia forests inventory for validating REDD credits (VITO funded project, presented at side event UNFCCC conference Bonn June 2009).
 • Duur van het project: 15/12/2012- 31/01/2012
 • Budget Fase 1: 99.844€
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Tom Dauwe, VITO - Else Swinnen, VITO - Eric Lambin, UCL - Bruno Verbist, KUL - Jan Nyssen, UG
 • Contractnummer: SD/CL/010

Documentatie

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid