Belspo Sitemap Contact Home

Historiek

Het onderzoeksprogramma “Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling – SSD” is het vervolg op het eerste en tweede Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling (PODO I & II). Het integreert evenwel nieuwe thema’s, met name “Gezondheid en milieu” en “Normalisatie”. Deze thema’s bouwen voort op de voorgaande programma’s “Gezondheidsbescherming van de werknemer” en “Normalisatie en technische regelgeving”, die beiden deel uitmaakten van het “Plan voor wetenschappelijke ondersteuning om de begrippen kwaliteit en veiligheid van productieomgevingen, processen en goederen in te passen in een context van duurzame ontwikkeling” (1998-2004).

Programma Periode Budget Aantal projecten
Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling – PODO II

Deel I: Duurzame productie- en consumptiepatronen

Deel II: Global change, ecosystemen en biodiversiteit

Deel III: Ondersteunende acties van het Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling

Gemengde Acties
2000-2006 58 MEUR 125
Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling – PODO I

Sub-programma’s:


Antarctica 4

Global change en duurzame ontwikkeling

Hefbomen voor een beleid gericht op duurzame ontwikkeling

Normen voor voedingsproducten

Ondersteunende acties van het Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling

Duurzaam beheer van de Noordzee

Duurzame mobiliteit

Telsat 4
1996-2001 44,6 MEUR 112
Plan voor wetenschappelijke ondersteuning om de begrippen kwaliteit en veiligheid van productieomgevingen, processen en goederen in te passen in een context van duurzame ontwikkeling

Sub-programma's:


Gezondheidsbescherming van de werknemer


Normalisatie en technische regelgeving

1998-2004

1999-2004

1999-20037,2 MEUR

5,9 MEUR19


21

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid