Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Ondersteunende acties (PODO 2)

OA/01: Wetenschap en voorzorg in een interactief beleid van technologische risico's

OA/04: Naar een integratie van opleiding in duurzame ontwikkeling: Analyse, ontwerp en evaluatie

OA/12: Duurzame landbouw: een geïntegreerde benadering van de communicatie tussen wetenschappers en stakeholders

 • Final report (pdf): Sustainable agriculture: an integrated approach for communication between scientists and stakeholders
  [te bestellen]

OA/14: Cluster : Eutrofiëring

OA/15: BELgische cluster over LAcustrien onderzoek in het kader van globale klimaatsveranderingen (BELLA)

 • Final report (pdf): Belgische cluster rond onderzoek naar lacustriene systemen in het kader van de global change problematiek (BELLA)

OA/17: Een op informatie- en communicatietechnologie gebaseerde cursus in Aardobservatie met specifieke aandacht aan beeldvormende spectroscopie, inclusief hands-on applicaties

OA/18: Ontwikkelingsparameters van bestuursstructuren op lokaal niveau voor de implementatie van ecologische netwerken

 • Eindrapport (pdf): Ontwerpparameters van bestuursstructuren op lokaal niveau voor de implementatie van ecologische netwerken
  [te bestellen]

OA/20: Duurzame consumptie: welke rol voor de consumenten?

OA/21: Indicatoren hernieuwbare energie in België

 • Final report (pdf): Renewable energy tracking indicators Belgium

OA/22: Wetenschappelijk overlegplatform: Voedselveiligheid

 • Final report (pdf): Platform for scientific concertation: Food Safety - Towards a safer food supply in Europe

OA/23: Cluster beheer van mariene incidenten (MIMAC)

OA/25: Solas Belgium

OA/27: Haalbaarheid van een participatief modelleringsproces voor de risico-analyse van pesticides

 • Final report (pdf): Feasability of a participatory modeling process for pesticides risk assessment - PEPAM
  [te bestellen]

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid