NL FR EN
www.belgium.be

Over DEFRA

Welkom

Welkom op de website van het DEFRA-onderzoeksprogramma (Defence-related Research Action).

Het DEFRA-onderzoeksprogramma is het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID).

Het KHID is verantwoordelijk voor het beheer van het DEFRA-onderzoeksprogramma, de financiering en opvolging van de geselecteerde projecten. BELSPO staat in voor het organiseren en beheren van de oproep tot het indienen van voorstellen.

DEFRA staat open voor de hele Belgische wetenschappelijke gemeenschap, bij voorkeur in een "triple helix"-samenstelling waar de academische wereld en de industrie samenwerken om Onderzoek en Technologie binnen Defensie te bevorderen:

  • universiteiten, hogescholen,
  • federale wetenschappelijke instellingen, onderzoeksinstellingen van Defensie,
  • private non-profit onderzoekscentra,
  • private bedrijven,
  • andere openbare onderzoeksinstellingen

Context

Wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie zijn essentieel om de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen van Defensie het hoofd te bieden.

Het ministerie van Defensie (2022) 1, wil daartoe de banden tussen Defensie, de nationale onderzoeksinstellingen en de industrie verder ontwikkelen en versterken door de bijdrage van Defensie aan O&T vanaf 2022 geleidelijk op te voeren, met als doel 2% van de totale defensie-inspanning in 2030 te bereiken.

De opzet van het DEFRA-onderzoeksprogramma past perfect in dit beleid en draagt volledig bij tot haar implementatie. De eerste open oproep tot voorstellen ((3 thema’s, 1.000k€, 2021) resulteerde in de opstart van 3 projecten begin 2022. De tweede oproep tot voorstellen (4 thema's, 6.400k€, 2022) leidde tot de selectie van 6 projecten. De derde oproep was open van 7 februari 2023 tot 27 april 2023. De oproep omvat een budget van 8.800k€ verdeeld over 5 thema’s.
In de toekomst zullen grotere open oproepen met een bredere reikwijdte deel uitmaken van het programma.