NL FR EN
www.belgium.be

Contact

Voor vragen over de oproep tot voorstellen,
de oproepprocedure en -documenten,
de indiening en evaluatie van voorstellen,
het afsluiten van het contract voor geselecteerde voorstellen:


defra@belspo.be

Voor vragen in verband met de NGCAT call:

ngcat@belspo.be

Van zodra het contract is afgesloten,
alles met betrekking tot de uitvoering van het project:

vragen over rapportering, facturering, uitvoering, communicatie,
opvolging en valorisatie van het project

defra@mil.be

Voor vragen in verband met de NGCAT call:

ngcat@belspo.be

Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

 www.belspo.be

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Campus Renaissance (CaRe)
Renaissancelaan 30
1000 Brussel

 www.defence-institute.be