NL FR EN
www.belgium.be

06-09-2022 - FAIR-GNSS

Webinar "Putting the FAIR principles into practice" (11-10-2022)
In the context of the BRAIN-be 2.0 FAIR-GNSS project funded by BELSPO, the Royal Observatory of Belgium together with open science experts at Ghent University, is organizing a  webinar  "Putting the FAIR principles into practice: the journey of a GNSS data repository".
The goal of the webinar is to give a hands-on introduction to FAIR data principles and showcase a practical implementation.
We will illustrate the use of available tools and metrics to assess the initial level of "FAIRness" of the data in our repositories as well as the steps and the issues we experienced in the process of applying FAIR principles to our data:
- restructuring of the data repositories,
- use of Persistent Identifiers for data (DOI for GNSS data),
- proposals for metadata standards for GNSS data as FAIR digital objects
As the focus is on the "journey" and on our experience as a team dealing with GNSS data in "putting FAIR data principles into practice", the webinar could be of interest to the GNSS community,  but potentially also to anyone struggling to apply FAIR data principles to their data/repositories.
It's a free online webinar that will be held on October 11th 2022 (14:00-17:00 GMT+2). Registration is mandatory.
Meer informatie en inschrijving... 

31-08-2022 - AHEAD

Studiedag “gezondheidsinformatie en -beleid” (06-10-2022)
België heeft een rijk gezondheidsinformatielandschap, met waardevolle informatie uit administratieve bronnen (bv. het gebruik van gezondheidszorg, sterfte en doodsoorzaken, sociale zekerheid), evenals bevolkingsonderzoeken en monitoringsystemen. De dienst Levensstijl en chronische ziekten van Sciensano speelt een centrale rol in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem. De dienst genereert en valoriseert gezondheidsinformatie om de gezondheidstoestand en de ongelijkheden op het vlak van gezondheid in België te kwantificeren en om de beleidsvorming inzake volksgezondheid te ondersteunen. Via het AHEAD-project, gesteund door Belspo, wil de dienst de zichtbaarheid van het Belgische gezondheidsinformatiesysteem vergroten en de heersende technische, wettelijke en ethische knelpunten identificeren. AHEAD onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande gegevens in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem te integreren en het gebruik ervan voor wetenschappelijke exploitatie en valorisatie te vergemakkelijken.
Meer informatie, het programma en inschrijving... 

30-08-2022 - HELICON

HELICONference: de impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid (22-09-2022)
De gevolgen van de COVID-19-crisis voor de geestelijke gezondheid vormen een groot probleem voor de volksgezondheid. De verspreiding van SARS-CoV-2 heeft de samenleving onder weergaloze druk gezet. De gekende risicofactoren (bv. onzekerheid en werkloosheid) voor een slechte geestelijke gezondheid zijn toegenomen terwijl de beschermende factoren (bv. sociale banden en dagelijkse routine) in aanzienlijke mate zijn afgenomen. Bij aanvang van de crisis werden indrukwekkende inspanningen geleverd op het vlak van gegevensverzameling om de last van de crisis op de geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking te onderzoeken.
Meer informatie, het programma en inschrijving...

28-07-2022 - BRAIN-BE - HIPE & EAGLES

Afrikaanse meren stoten veel minder broeikasgassen uit dan gevreesd
Een beter inzicht in de aquatische biogeochemische cyclus van broeikasgassen (BKG's) en een nauwkeuriger raming van de BKG-emissies op regionale en mondiale schaal zijn van essentieel belang om realistische trajecten uit te stippelen om de klimaatverandering af te remmen en de doeltreffendheid van mitigatiestrategieën te beoordelen. Natuurlijke meren worden geacht wereldwijd een belangrijke bron van broeikasgassen in de atmosfeer te zijn. Een nieuwe studie over 24 Afrikaanse meren, gepubliceerd in Science advances , brengt meer inzicht in deze kwestie. Deze studie is gebaseerd op twee door BELSPO gefinancierde projecten (EAGLES en HIPE ) die een samenwerking impliceren tussen ULiège, de KULeuven, het KMMA, het NAFIRRI  en het TAFIRI . Hoewel de resultaten nog moeten worden bevestigd, toont de studie aan dat de meren minder broeikasgassen uitstoten dan gevreesd.
Meer info...

31-05-2022 - BRAIN-BE - CREW

CREW Seminar - Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes
In the context of population ageing, understanding how different approaches to welfare can protect the health and well-being of older adults is an important priority and challenge. Our seminar aims to provide a forum to explore perspectives regarding the “welfare models,” their changes, and their consequences for health and well-being at older ages.
The seminar will summarise the key findings of the JPI-MYBL-funded project. It will also present recent research on the effect of the COVID-19 pandemic on the health and well-being of older people.
We hope to provide inputs for policy-makers, care providers, and advocates for older adults on potential ways of meeting needs in the context of demographic pressures, socio-economic changes, and exceptional circumstances, such as the recent pandemic.
Where? University of Louvain (UCLouvain)
Date? 22 June 2022 from 9.30 am until 1 pm
Place? room Lecl-93, building Leclercq, Place Montesquieu 1, Louvain-la-Neuve.
[Registration ]

23-05-2022 - BRAIN-BE - TAKE

Slotconferentie van het BELMOD en TAKE project - 23 juni 2022
Non-take-up of de niet-opname van sociale rechten is een belangrijk thema in de strijd tegen armoede en sociale exclusie. De FOD Sociale Zekerheid en het TAKE Consortium organiseren rond dit thema een conferentie op donderdag 23 juni om de eindresultaten van het BELMOD-project en het TAKE-project voor te stellen.
Meer info...

06-05-2022 - BRAIN-BE - FAR - ANNULATIE

In het kader van het project Mensen, Autoriteiten en Radicalisme: tussen polarisatie en sociale constructie (FAR) , hebben Jean-Benoit Pilet en Marco Ognibene (ULB) professor Milan Obaidi (Universiteit van Oslo) uitgenodigd voor een seminarie getiteld The Personality of Violent Jihadists: Examining Violent and Non-Violent Defense of Muslims.
Wanneer? 12 mei 2022, van 12.30 tot 14.00 uur.
Waar? bij de ULB, Campus du Solbosch, Gebouw S, zaal Rokkan (S12.234), 44, Avenue Jeanne - 1050 Bruxelles
Meer info...

04-05-2022 - HELICON

Op 27 april vond het vierde webinar van het HELICON-project plaats. Deze keer werd de nadruk gelegd op de gegevensbehoeften tijdens de COVID-19-crisis. Door de aanwezigheid van meer dan 100 deelnemers was dit een vruchtbare en zeer interactieve conferentie. De opname en de presentaties van het webinar zijn nu beschikbaar.
Het volgende #HELICONference webinar vindt plaats op 22 september 2022, en zal gaan over de impact van de COVID-19 crisis op de geestelijke gezondheid in België.

16-03-2022 - Oproep FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een oproep tot nieuwe thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten gelanceerd.
U kan deze oproep consulteren op hun website onder de link “openstaande oproepen.
De uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI “Expressions of Interest” is dinsdag 26 april 2022 om 12u ’s middags stipt.

14-03-2022 - TRAHOME - First conference of the Belgian Homelessness Research Network

First conference of the Belgian Homelessness Research Network, 24 March 2022
Homelessness is on the rise in Belgium and Europe. Research on the national and international level is needed to improve the lives of people experiencing homelessness through better use of data and evidence. In the BRAIN-project TRAHOME, three research groups have joined forces: LUCAS KU Leuven, Social Work and Social Pedagogy UGent and CIRTES of the UCL. TRAHOME is a four-year research project on the trajectories of homeless persons based on a mixed methods research approach.
Since homelessness research is also taking place in diverse research groups across the country and provides complexities, the TRAHOME team would like to organize an open-minded exchange between researchers dealing with homelessness, and associated historical and societal issues and processes leading to homelessness, in the Belgian welfare state.
We are therefore pleased to announce the first conference of the Belgian Homelessness Research Network in Brussels. The aim of the network is to strengthen and cross-fertilize the knowledge and cooperation between different researchers, and to create an inspiring network of early stage researchers and PhD students.
More info...

14-03-2022 - SEAD - Enquête

De VUB wil de werkomstandigheden van platformwerkers in België in kaart brengen.
We willen graag van jou horen hoe jij platformwerk ervaart!
Door het beantwoorden van een aantal vragen, help jij ons beter inzicht te krijgen in hoe je werkt.
Neem deel aan deze enquête van +- 15 min. en maak kans op 1 van de 100 cadeaubonnen ter waarde van €20!

24-02-2022 - Symposium BePAPER (23-03-2022 > 25-03-2022)

Avant-Garde Art on Paper in Europe, 1905-1950
As part of the research project BePAPER, The Royal Museums of Fine Arts of Belgium, in collaboration with the University of Leuven and the Université Libre de Bruxelles, are organizing an international symposium on the role of paper in European avant-garde art during the first half of the 20th century.
The symposium will take place from March 23rd to March 25th 2022.
More information and registration 

22-02-2022 - Webinar HELICON (27-04-2022)

Data needs during the COVID-19 crisis
The COVID-19 pandemic has created unprecedented challenges for the scientific community. Belgian researchers have increasingly gained insight in procedures and tools needed to navigate this crisis and in this process, data has been vital to understand, manage and prevent the spread of the virus and its pervasive consequences. With creative approaches and unique collaborations, several data problems have been solved successfully. Other data needs, however, have remained unfulfilled. This webinar focusses on potential obstacles and gaps in the available research infrastructure but it also provides examples of innovative data use and research opportunities during the COVID-19 crisis. This knowledge may be instrumental for the ongoing COVID-19 research, as well as for managing potential future health crises. Together with leading data experts, we also discuss the challenging balancing act between data accessibility and data security.
This webinar is organized jointly with the AHEAD project (Towards the development of a National Health Data Platform).
Info and registration 

19-01-2022 - AHEAD - Healthy Data citizen e-consultation

Gezonde Data – een online burgerconsultatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens
AHEAD  ("Towards the development of a National Health Data Platform", een tweejarig project gefinancierd door Belspo) en de EU Joint Action TEHDAS  ("Towards a European Health Data Space") hebben de online burgerconsultatie Gezonde Data gelanceerd over het hergebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden die verder gaan dan individuele zorg, zoals onderzoek en beleidsvorming. Het online platform wil reflectie, betrokkenheid en interactie tussen burgers stimuleren en dit onder meer aan de hand van een interactieve test, discussieborden en begeleidende informatie. De bijdragen van de burgers zullen worden verwerkt in toekomstige aanbevelingen voor de Europese Commissie betreffende de rol en betrokkenheid van burgers bij het hergebruik van gegevens.
De online consultatie wordt georganiseerd door Sciensano (België), de Health Data Hub (Frankrijk) en de NHS Confederatie (Verenigd Koninkrijk). Het platform is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en toegankelijk voor alle Europese burgers. Burgers kunnen hun bijdrage leveren op het platform tot 4 april 2022.
U wordt van harte uitgenodigd om de Gezonde Data burgerconsultatie te ontdekken, uw ideeën te delen en het initiatief verder te verspreiden binnen uw netwerk.
Meer: https://ourhealthydata.eu/nl

18-01-2022 - Vacature Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Contractueel wetenschappelijk assistent (m/v/x)
In het kader van het BRAIN-be 2.0 project FRIABLE
(deadline: 31/01/2022)

13-01-2022 - Vacature Sciensano

Wetenschapper  (m/v/x)
Bijdrage van milieustressoren aan de ziektelast in Vlaanderen

11-01-2022 - BRAIN-be 2.0 - Oproep 2022-2023

De langverwachte normalisering van de arbeids- en levensomstandigheden is nog steeds geen realiteit. Om daaraan deels tegemoet te komen, wordt de sluitingsdatum van de BRAIN-be 2.0-oproep tot het indienen van voorstellen met twee weken uitgesteld, tot dinsdag 15 februari 14.00 uur.

21-12-2021 - Vacature Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Master in Conservatie-restauratie of in Chemie  (m/v/x)
voor studie moderne schilderkunst
In het kader van het BRAIN-be project BeAM 
(deadline: 14/01/2022)

17-12-2021 - Eindverslag NAMED

Het eindverslag van NAMED (Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid) is beschikbaar. Het NAMED project heeft als doel betere inzichten te krijgen in het mentale welzijn van de Brusselaars. Mentale aandoeningen vormen een groeiend probleem in moderne samenlevingen en uiten zich frequenter in grote steden. Zowel de positieve (aanwezigheid van natuur) als de negatieve (gemotoriseerd verkeer) milieufactoren zijn ongelijk verdeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brusselaars met een lagere socio-economische status worden het meest getroffen door de negatieve milieufactoren en het minst door de positieve milieufactoren.

10-11-2021 - Vacature Rijksarchief (ARA)

1 onderzoeker (m/v/x)
in het kader van het BRAIN-be project Outlaw
(deadline: 25/11/2021)

05-11-2021 | State of the Art B@SEBALL

Het verminderen van gezondheidsongelijkheid is een belangrijke uitdaging van de eerstelijnsgezondheidszorg. B@SEBALL wil bijdragen tot meer gelijke gezondheidskansen voor kinderen, door de gezondheidsbijdrage van biodiversiteit in schoolomgevingen te onderzoeken, en hoe deze verdeeld is onder kinderen met verschillende socio-economische en culturele achtergronden.
In dit state-of-art document worden de belangrijkste bevindingen van eerder onderzoek besproken, evenals de hiaten die door B@SEBALL zullen worden onderzocht.

28-10-2021 | Persbericht KBR - BESOCIAL

Welke sociale media moeten volgens u worden bewaard?
KBR start een crowdsourcing-actie om Belgische sociale media-inhoud te archiveren. Welke accounts en hashtags verdienen het om gearchiveerd te worden? #biefstukfriet of #donderdagveggiedag? @pukkelpop of @RockWerchter?
Iedereen mag suggesties inzenden via www.kbr.be/nl/socialmedia .
Meer...

30-09-2021 - BRAIN-be 2.0 - Informatiesessie

We organiseren een informatiesessie op 12 oktober 2021 van 14 tot 16u voor de onderzoekers die een onderzoeksvoorstel wensen in te dienen in de Pijlers 1 en/of 3. Deze sessie is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over het programma en onderzoekers de gelegenheid te geven eventuele vragen te stellen.
Lees meer...

21-09-2021 | BRAIN-be 2.0 - Oproep 2022-2023

De 3e en laatste oproep tot voorstellen:
Pillar 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world"
Pillar 2 "Heritage Science".
Pillar 3 "Federal societal challenges".
Meer...

14-09-2021 | State of the Art HELICON

De COVID-19 crisis heeft België voor ongekende maatschappelijke uitdagingen gesteld. Er bestaan nog grote onzekerheden over de multidimensionele impactvan COVID-19 op de volksgezondheid. HELICON wil 1) sociodemografische en socio-economische factoren van risico en veerkracht identificeren, 2) de directe gezondheidseffecten op middellange en lange termijn van COVID-19-infecties beschrijven, 3) de indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis beoordelen in termen van niet-COVID morbiditeit en mortaliteit en de gezondheidseconomische impact van vertraagd gebruik van gezondheidszorg. Dit state-of-the-art rapport geeft een samenvatting van de huidige literatuur die relevant is voor de projectdoelstellingen en methodologie.

02-09-2021 - BRAIN-be 2.0 - Oproep 2022-2023 - PRE-ANNOUNCEMENT

De 3e en laatste oproep tot voorstellen:
Pillar 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world"
Pillar 2 "Heritage Science".
Pillar 3 "Federal societal challenges".
is in voorbereiding en zal gelanceerd worden op 21 september 2021.
Meer...

06-07-2021 | Call for paper BEPAPER

Avant-Garde Art on Paper in Europe, 1905-1950

As part of the research project BePAPER, The Royal Museums of Fine Arts of Belgium, in collaboration with the University of Leuven and the Université Libre de Bruxelles, are organizing an international symposium on the role of paper in European avant-garde art during the first half of the 20th century.
The symposium will take place from March 23rd to March 25th 2022.
Proposals should be send in by October 15th.
Learn more about the Call for paper 

06-07-2021 | Symposium NAMED

Symposium urbane gezondheid.
De Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Belspo, Innoviris en de onderzoekspartners (UCLouvain, Sciensano, KULeuven, INBO, UHasselt) nodigen u uit voor het Symposium "Urbane Gezondheid Brussel" .
In dit symposium presenteren de twee onderzoeksprojecten Green & Quiet (gefinancierd door Innoviris) en NAMED  (gefinancieerd door Belspo) de gemeten en gepercipieerde impact van de Brusselse leefomgeving op gezondheid en welzijn.
Wanneer? Op 19 oktober 2021, van 9u-13u.
Waar? Het evenement vindt plaats op de VUB campus met een online optie.
Info en registratie 

25-06-2021 | Recording Seminar Live Stream UN-MENAMAIS

Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium

15-06-2021 | Agenda Brain-be - Studiedag ADOCHS

Studiedag over beeld- en gegevensverwerking in de cultureel-erfgoedsector
Het Adochs-project  organiseert een online studiedag over beeld- en gegevensverwerking in de sector van het cultureel erfgoed. De presentaties in de voormiddag zullen een licht werpen op de projectresultaten om de kwaliteit van de geproduceerde bestanden te verbeteren in het kader van de digitalisering van erfgoed. En de namiddagsessies zullen de discussie openen over de mogelijke opvolging van dit project en de evolutie van onze organisaties in het licht van artificiële intelligentie.
Bovendien, als u wilt deelnemen aan de teams voor de Poster Session, stuur het dan in voor 30 juni.
Wanneer? 14 september 2021 (deadline voor posters: 30 juni 2021)
Waar? Online on Hopin.com
Info en registratie 

15-06-2021 | Persbericht Brain-be - UN-MENAMAIS

Twee derde van de Belgische bevolking maakt seksueel geweld mee tijdens hun leven
Seksueel geweld komt vaak voor in België. In de eerste grootschalige representatieve en gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België, genaamd "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium), hebben experten van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek vastgesteld dat twee derde van de Belgische bevolking tijdens hun leven te maken krijgt met seksueel geweld.
Persbericht

08-06-2021 | Agenda - Webinar HELICON 30-06-2021

Webinaar over "Burden of post-COVID conditions in Belgium: current insights and future perspectives"
Met de toename van het aantal patiënten dat van COVID-19 herstelt, wordt het steeds duidelijker dat deze ziekte blijvende gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Sommige mensen krijgen post-COVID gezondheidsproblemen nadat ze met het virus zijn besmet, zelfs na milde of asymptomatische infecties. Er zijn nog veel onzekerheden over het oorzakelijk verband, het begin van de symptomen, de combinatie van symptomen en de behandeling van post-COVID.
In het kader van het HELICON-project zijn drie vooraanstaande Belgische wetenschappers hun visie komen geven op deze raadselachtige ziekte. In dit eerste webinar van de #HELICONference zullen zij de laatste kennis over post-COVID in België onthullen en een overzicht geven van toekomstige onderzoeksontwikkelingen rond deze ziekte.
Info en registratie

04-05-2021 | State of the Art REMEDI

Het REMEDI-project heeft tot doel na te gaan waarom patiënten uit minderheidsgroepen onevenredig vaak geen gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg. De nadruk ligt dus op de potentiële rol van de huisarts als eerste contactpunt voor patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen, met name in settings met een stepped (gedeeltelijke) zorgmodel. Deze eerste mijlpaal schetst de hoofdpunten van het project.

04-05-2021 | State of the Art REFUFAM

Het interdisciplinaire REFUFAM-project heeft tot doel empirisch onderbouwde aanbevelingen te doen over hoe overheidsbeleid en ondersteuningspraktijken kunnen worden hervormd om het algemene integratieproces van vluchtelingen beter te faciliteren. Dit leidt tot het identificeren van hiaten in het beleid in België, en het traceren van hun impact op het psychosociale welzijn van vluchtelingenfamilies, en hun integratietrajecten. In deze eerste mijlpaal worden deze drie assen van het onderzoeksproject ontwikkeld.

31-05-2021 | State of the Art Re-InVEST.be

Het Re-InVEST.be project analyseert het verband tussen sociale bescherming, huisvesting en gezondheid vanuit een perspectief van sociale investering. Als eerste mijlpaal van het project legt dit verslag de grondslagen van de sociale bescherming in een perspectief van sociale investering (desinvestering?).

31-05-2021 | State of the Art @ntidote

Het @ntidote project richt zich op het gebruik van sociale media als platform voor inhoud die cybergeweld kan inhouden. Aan de hand van twee soorten cybergeweld als voorbeeld (de publicatie en verspreiding van online haatzaaiende taal en de niet-vrijwillige verspreiding van intieme beelden), wil dit project antwoorden geven op de vraag wat schadelijk gedrag online is en welke instrumenten geschikt zijn om deze vormen van cybergeweld te bestrijden in een context van grondrechten. Als eerste mijlpaal van het project worden in deze "state of the art" de belangrijkste onderzoeksvragen op dit gebied gepresenteerd.

20-05-2021 | Oproep SEAD

Op zoek naar organisaties die werken met nieuwe digitale technologieën.
In het kader van het SEAD-project (Sustainable Employment in the Age of Digitalisation) dat gefinancierd wordt door Belspo en waarbij de VUB, ULiège, ULB en KULeuven betrokken zijn, lanceren de onderzoeksteams een oproep naar organisaties die nieuwe digitale technologieën gebruiken om ze in het project te integreren (zie flyer).
Gelieve de korte online vragenlijst  in te vullen.
Uw belangstelling wordt verwacht tot juni 2022!

20-05-2021 | BRAIN-be | Online seminar UN-MENAMAIS

Seminar ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’
At this seminar we present the results of the UN-MENAMAIS  study, the first gender- and age-sensitive sexual violence prevalence study in Belgium.
The results will be made available to you in 5 pre-recorded capsules to be watched online during the week prior to the seminar:
- Capsule 1: Methodology of the UN-MENAMAIS quantitative & qualitative studies
- Capsule 2: Sexual violence in the Belgian population aged 16-69
- Capsule 3: Sexual violence in older adults in Belgium aged 70+
- Capsule 4: Sexual violence in minority groups in Belgium (LGBT+ & AIPs)
- Capsule 5: Forensic responses to victims of sexual violence
[Information - Subscription]

10-05-2021 | Brain-be - PUMOMIG-project

Aan de hand van enkele gegevens verzameld tijdens het PUMOMIG-project vergelijken Alessandro Mazzola (ULiege) en Mattias De Backer (KULeuven - ULiege) praktijken van solidariteit in de opvangcrisis van 2015-18 en de recente Covid-19 crisis. Het artikel Solidarity with vulnerable migrants during and beyond the state of crisis (en het volledige nummer) is in open access.

10-02-2021 | Webinar SEAD - Online event

Digitalisation and the world of work
Are you interested in the process of digitalisation and its impact on jobs, occupations and workers? Do you want to know more about automation, workplace innovation, the platform economy and the social protection of workers in the digital age?
Join our free webinar on Thursday the 22nd of April!

04-12-2020 | DIGICOLJUST

DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources
Het onderzoeksproject 'DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources' heeft zijn eerste blogpost gepubliceerd.
DIGICOLJUST is een tweejarig (2020-2022) digitaliserings- en onderzoeksprogramma onder leiding van een team van historici en archivarissen van het Rijksarchief in België (AGR/ARA), de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het project wordt gebaseerd op een amper bekende archiefcollectie: de processtukken van de militaire tribunalen van de Vrijstaat Congo (1885-1908) en van Belgisch Congo (1908-1960). Deze historische bronnen zijn van fundamenteel belang voor het begrip van koloniaal geweld en van Afrikaanse agency onder Belgisch bewind. Op het kruispunt van erfgoedwetenschap, digital humanities en historische expertise wil DIGICOLJUST een belangrijk deel van deze archiefcollectie toegankelijk maken voor onderzoekers en burgers, en nieuwe historische vragen over de koloniale onderdrukking onderzoeken. De blog van DIGICOLJUST zal de ontwikkeling van het project volgen en de uitdagingen die het oproept aan het licht brengen. Blogposts zullen diverse thema's aanpakken, zoals het betwiste erfgoed van ontheemde Belgische openbare koloniale archieven, koloniaal geweld, of de weerspiegelingen tussen de geschiedenis van de militaire rechtspraak en huidige internationale debatten over de straffeloosheid van soldaten in hedendaagse Centraal Afrika. 
Meer info: https://digicoljust.hypotheses.org

30-11-2020 | Tentoonstelling

Facing Van Eyck. The Miracle of Detail
Facing Van Eyck. The Miracle of Detail bekijkt het uitzonderlijke oeuvre van Jan van Eyck door een eigentijdse lens. Dankzij baanbrekende digitale technieken en nieuw wetenschappelijk onderzoek bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) kom je dichter bij Van Eyck en zijn geheimen dan ooit tevoren. Neem een duik in de picturale microkosmos van Van Eyck door in te zoomen op landschappen, architectuur, textiel, menselijke figuren en alledaagse voorwerpen en onthul fascinerende details die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Speciaal voor de tentoonstelling componeerde Benjamin Glorieux een op Van Eyck geïnspireerd stuk – geef niet alleen je ogen maar ook je oren de kost in deze zintuiglijke totaalervaring!
Een rijk geïllustreerde film focust op de devotionele beelden van Jan van Eyck en verbindt hem met de Byzantijnse icoon. Door dieper in te gaan op de receptie en toe-eigening van Byzantijnse modellen in het werk van Van Eyck, verkent de film de religieuze en artistieke uitwisselingen tussen Oost en West in de 15e eeuw.
Een nieuwe manier van kijken naar Jan van Eyck's oeuvre aan de hand van 20 gedigitaliseerde werken die je de radicaliteit en frisheid van zijn fascinerende beeldtaal laat zien!
Deze tentoonstelling past in het kader van het BELSPO BRAIN-be projecten "VERONA" en "ESIX"
Meer info: https://www.bozar.be/nl/activities/159475-facing-van-eyck

25-11-2020 | SURA

SURA – Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels
Het onderzoeksproject 'SURA – Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels' lanceert haar website.
Het SURA-project (2020–2022) wordt uitgevoerd door Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in samenwerking met de afdeling archeologie van KUL. Het project wil een historische collectie van ca. 7000 fotografische glasnegatieven valoriseren die bewaard worden in de beroemde Egyptologische bibliotheek van de KMKG. De foto's dateren uit de eerste helft van de 20e eeuw en documenteren de pioniersjaren van het ontstaan van de Egyptologie in België vanuit het standpunt van Jean Capart, eerste conservator van de Egyptische afdeling van de KMKG en grondlegger van de Belgische Egyptologie, en zijn medewerkers. Deze collectie bevat onder meer foto's van de archeologische sites in Egypte waar de KMKG werkzaam zijn geweest en waarvan objecten in de collectie van het museum zijn terecht gekomen, maar foto's van sites en opgravingen door andere teams. Ook afbeeldingen van objecten uit diverse museumcollecties wereldwijd, van het Egyptische landschap, de flora en de bevolking maken deel uit van de collectie.
Meer info: https://www.sura-project.be

23-09-2020 | BBOX

De eerste vergadering van dit project zal online doorgaan, en dit op donderdag 15 oktober om 14 uur.
Wil u ons helpen bij dit onderzoek en bent u bereid deel uit te maken van onze stuurgroep, neemt u dan contact op met hanne.vandermeerschen@kuleuven.be.

29-06-2020 | State of the Art DIGI4FED

DIGI4FED wil begrijpen hoe big data kunnen worden gebruikt in het Belgische federale bestuurssysteem om een betere publieke dienstverlening mogelijk te maken via nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en blockchaintechnologie. Door zich te richten op de technische, morele, juridische en organisatorische voorwaarden binnen de interne en externe federale besluitvormingsprocessen, wil DIGI4FED een governance-ontwerp ontwikkelen dat ten dienste staat van de administratieve en openbare dienstverleningsprocessen van de Belgische federale overheid. Als eerste mijlpaal van het project presenteert deze state of the art de contextuele elementen van het project.

25-05-2020 | Oproep tot voorstellen

Oproep tot voorstellen 2020-2021
Oproep tot thematische en bottom-up voorstellen voor de
Pijler 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world" en
Pijler 3 "Federal societal challenges".

Door omstandigheden buiten de wil van onze Administratie om, is de lancering van de oproep, gepland voor maart, met bijna twee maanden vertraagd. Wij zijn ons terdege bewust van de moeilijkheden die deze slechte timing voor de onderzoekers met zich meebrengt en willen ons hiervoor verontschuldigen. We danken u voor uw begrip.