NL FR EN
www.belgium.be

Onderzoek

Elk jaar geeft het Federaal Wetenschapsbeleid subsidies - dit is de bijdrage van België - aan diverse openbare of particuliere Belgische of buitenlandse instellingen die met onderwijs te maken hebben. Vanwege de aard en de nationale of internationale roeping van deze instellingen, bleven de subsidies of kredieten ten laste van de federale begroting.

Federale partnerinstellingen en andere gesubsidieerde organisaties:

Academia Belgica

Academia Belgica

  • De Academia Belgica verwelkomt onderzoekers en kunstenaars die hun werk in Rome willen voortzetten.
Belgian American Educational Foundation (B.A.E.F.)

Belgian American Educational Foundation (B.A.E.F.)

  • De B.A.E.F. is de toonaangevende onafhankelijke filantropie ter ondersteuning van de uitwisseling van universitaire studenten en wetenschappers tussen de Verenigde Staten en België.
Cinematek - Koninklijk Belgisch Filmarchief

Cinematek - Koninklijk Belgisch Filmarchief

  • Het Filmarchief heeft tot doel een collectie films te verzamelen en te bewaren die op esthetisch, technisch en historisch vlak blijvende waarde hebben.
Fulbright Commission, for Educational Exchange between the USA, Belgium and Luxembourg

Fulbright Commission, for Educational Exchange between the USA, Belgium and Luxembourg

  • In het Fulbright-program­ma worden beurzen toe­gekend aan Amerikanen en aan buiten­landse burgers om in het buiten­land te kunnen studeren, onder­wijzen en onder­zoek te doen en conferenties te kunnen houden
Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)

Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)

  • Het IHES te Bures-sur-Yvette (Frankrijk) is een instituut voor voortgezet onderzoek in theoretische wis- en natuurkunde met een doorstroom­mogelijkheid naar epistemologie en de geschiedenis van de wetenschap.
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW)

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW)

  • KAOW verzekert de promotie van het onderzoek en de verspreiding van de kennis m.b.t. de overzeese landen, zowel in deze landen zelf als in België.SHAPE International School

SHAPE International School

  • België heeft zich ertoe verbonden elk jaar bij te dragen aan de werkingskosten van de Internationale School van SHAPE te Mons
Stichting Biermans-Lapôtre te Parijs

Stichting Biermans-Lapôtre te Parijs

  • De stichting wil graag de ontmoetingsplaats en het uitstalraam zijn voor het Belgische en Luxemburgse hoger onderwijs in Parijs.
Universitaire Stichting

Universitaire Stichting

  • De stichting beoogt onder meer de wetenschappelijke dienstverlening en het mecenaat.
Von Karman Instituut (VKI)

Von Karman Instituut (VKI)

  • Het instituut biedt post-universitair onderwijs en verricht in samenhang daarmee hoogtechnologisch onderzoek in de stromingsdynamica.

Federale wetenschappelijke instellingen die niet behoren tot het Federaal Wetenschapsbeleid