NL FR EN
www.belgium.be

ATLAS : Valorisatie van de resultaten van de sociaal-economische enquête 2001

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Naji Aziz
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 8/6/2001
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2002 - 31/12/2009
  • Onderzoeksprojecten: 19

Doelstellingen:

- De gegevens van de algemene sociaal-economische enquête 2001 en die van andere administratieve gegevensbronnen in dezelfde domeinen als voormelde enquête voor een ruim publiek toegankelijk maken;

- Een reeks van 11 monografieën en van 6 deeltjes van de Atlas van België publiceren.

Beschrijving:

In het kader van het programma "Atlas: valorisatie van de resultaten van de algemene sociaal-economische enquête 2001" financiert het Federaal Wetenschapsbeleid twee types van activiteiten: de monografieën van de algemene sociaal-economische enquête en de Atlas van België.

A. Het programma-onderdeel "Atlas van België" bouwt voort op de ervaring van de eerste en de tweede Atlas van België enerzijds en op de volkstellingsatlas (België ruimtelijk doorgelicht) anderzijds. Daarom werken het Federaal Wetenschapsbeleid en de Commissie voor de Nationale Atlas samen aan de verwezenlijking van dit nieuwe project.

Zes onderdelen van de Atlas staan op stapel. Zij worden over een periode van vijf jaar gepubliceerd. Het gaat over:

- politieke en electorale geografie
- landbouw en platteland
- de steden
- de habitat
- de economische activiteiten
- de bevolking.
Voorts wordt er een brochure over het ontstaan van de Atlas gepland.

De zes onderdelen van de Atlas van België worden in een papieren versie gepubliceerd. Bovendien wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over het verwezenlijken van een Atlas van België op het web.

B. Het onderdeel "monografieën" heeft de bedoeling de gegevens van de sociaal-economische enquête 2001 maximaal ter beschikking te stellen van een groot publiek van potentiële gebruikers. Dit zal gebeuren door enerzijds de resultaten ervan en die van vorige volkstellingen (eventueel aangevuld met gegevens uit andere bronnen) op een bevattelijke wijze voor te stellen en anderzijds de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan te vergelijken met gegevens uit andere bronnen.

De onderwerpen van de monografieën zijn:

- bevolkingsevolutie (leeftijd en geslacht)
- bevolkingsmigraties binnen België
- de allochtone bevolking van België en de internationale migraties
- huishoudens en gezinnen (met aandacht voor de sociale differentiatie)
- nuptialiteit (en samenwonen) en vruchtbaarheid
- werkgelegenheid (structurele aspecten) en sociaal-economische structuren
- scholarisatie, onderwijsniveau en werkgelegenheid (individuele kenmerken)
- huisvesting en leefomgeving
- verstedelijking
- pendel
- zorgverstrekking en gezondheidsaanvoelen
- de ouderen

Het laatste thema is een transversaal thema: de monografie in kwestie maakt in sterke mate gebruik van het werk van de andere teams en stelt over deze belangrijke bevolkingsgroep de gegevens van de algemene sociaal-economische enquête 2001 en van andere databanken op een coherente manier voor.

Onderzoeksprojecten:

AT/01: Politieke en electorale geografie

AT/02: De steden

AT/03: Werkgelegenheid (structurele aspecten)

AT/04: Landbouw en platteland

AT/05: De bevolking

AT/06: Verstedelijking

AT/07: Pendel

AT/08: Habitat

AT/09: De economische activiteiten

AT/10: Huisvesting en leefomgeving

AT/11: De allochtone bevolking

AT/12: Scholarisatie

AT/13: Kartografie

AT/14: Migraties in België

AT/15: Huishoudens en gezinnen

AT/16: Nuptialiteit en vruchtbaarheid

AT/17: Zorgverstrekking

AT/18: De ouderen

AT/19: Evolutie van de bevolking

Documentatie:

Santé et soins informels
Enquête socio-économique 2001
Deboosere, Patrick - Demarest, Stefaan - Lorant, Vincent ... et al  Bruxelles : SPF Economie, 2006 (PB6179)

Gezondheid en mantelzorg
Sociaal-economische enquête 2001
Deboosere, Patrick - Demarest, Stefaan - Lorant, Vincent ... et al  Brussel : FOD Economie, 2006 (PB6180)

Woning en woonomgeving in België
Sociaal-economische enquête 2001
Vanneste, Dominique - Thomas, Isabelle - Goossens Luc  Brussel : FOD Economie, 2007 (PB6196)

Le logement en Belgique
Enquête socio-économique 2001
Vanneste, Dominique - Thomas, Isabelle - Goossens Luc  Bruxelles : SPF Economie, 2007 (PB6197)

Atlas de Belgique : géographie politique Marissal, Pierre - Lokhart, Pablo Medina - Van Hamme, Gilles ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6215)

Atlas van België : politieke geografie Marissal, Pierre - Lokhart, Pablo Medina - Van Hamme, Gilles ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6216)

De socio-economische structuren van Belgie : exploitatie van de gegevens over de werkgelegenheid van de socio-economische enquête van 2001 Marissal, Pierre - Lokhart, Pablo Medina - Vandermotten, Christian ... et al  Brussel : FOD Economie, 2008 (PB6218)

Les structures socio-économiques de l'espace belge : une exploitation des données d'emploi de l'enquête socio-économique de 2001 Marissal, Pierre - Lokhart, Pablo Medina - Vandermotten, Christian ... et al  Bruxelles : SPF Economie, 2008 (PB6717)