NL FR EN
www.belgium.be

Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, BCCM (Belgisch Biological Resource Centre)

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Bosschaerts Marleen, Benyahia Zayid, Depauw Anne, Desmeth Philippe, Storms Virginie, Van de Perre Vincent
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 27/3/2009
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2010 - //
  • Budget: 3,700,000.00 EUR /jaar
  • Onderzoeksprojecten: 7

Begeleidingscomité:

Volksgezondheid/Leefmilieu, Economische Zaken (Ind. eigendom), Buitenlandse Zaken (Ontw. Samenw.), Federaal Wetenschapsbeleid; Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Vlaams Gewest, Waalse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Doelstellingen:

BCCM is het Belgische centrum voor microbiële genetische rijkdommen. Het BCCM-consortium heeft de opdracht om het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie in de levenswetenschappen en de biotechnologie te ondersteunen. BCCM ondersteunt de Belgische Staat o.a. bij het uitvoeren van zijn verplichtingen in het kader van de Conventie betreffende Biologische Diversiteit, het Nagoya Protocol en het Verdrag van Boedapest.

Beschrijving:

BCCM visie
Het BCCM-consortium wil een partner zijn die oplossingen aanreikt door een kwaliteitsvolle dienstverlening op het vlak van microbieel en genetisch materiaal voor de academische en industriële gemeenschap.

BCCM missie
Het BCCM-consortium heeft als opdracht:
- microbieel en genetisch materiaal te verzamelen, te bewaren en te verdelen,
- dit biologisch materiaal te identificeren en te karakteriseren,
- klantgerichte diensten aan te bieden,
- de kennis over micro-organismen en over hun functie in ecosystemen te vergroten,
- het gebruik van biologisch materiaal aan te moedigen.

BCCM strategie
Het BCCM-consortium bestaat uit 7 gedecentraliseerde Biological Resource Centres met complementaire expertise.
BCCM:
- bouwt zijn dienstenaanbod en wetenschappelijke expertise verder op;
- ontwikkelt een krachtig gegevensbeheerssysteem;
- volgt een ISO 9001 multi-sitesysteem voor kwaliteitsbeheer;
- moedigt (inter)nationale samenwerking, integratie en uitwisseling aan;
- leeft (inter)nationale regels over het omgaan met microbiologisch en genetisch materiaal strikt na.

Onderzoeksprojecten:

C5/17/DCG: BCCM/DCG Diatomeeënverzameling

C5/17/IHEM: BCCM/IHEM Biomedische Gisten en Schimmelverzameling

C5/17/ITM: BCCM/ITM Mycobacteriënverzameling

C5/17/LMBP: BCCM/LMBP Plasmidenverzameling

C5/17/LMG: BCCM/LMG Bacteriënverzameling

C5/17/MUCL: BCCM/MUCL, Schimmelverzameling voor Agro-voeding en Milieu

C5/17/ULC: BCCM/ULC Cyanobacteriënverzameling

Documentatie:

- BCCM Website
- BCCM Newsletter

Ontwikkeling & Toepassingen:

Server BCCM