NL FR EN
www.belgium.be

Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen (Fase 1)

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Anna Calderone
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 30/4/2004
  • Duur van het onderzoek: 1/11/2005 - 1/1/2012
  • Budget: 19,539,308.80 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 9

Doelstellingen:

In het algemeen is het de bedoeling dat de 9 projecten de collecties van de FWI's verder verspreiden en valoriseren en ervoor zorgen dat de digitaliseringsinspanningen van de FWI's worden opgevoerd, door te rekenen op de synergiën en de complementariteit, met respect voor de specificiteit van eenieder. Er werd gekozen voor de geautomatiseerde catalogisering en de digitalisering van beelden en metagegevens. De in aanmerking genomen voorwerpen zijn de stukken die het grootste gevaar lopen te worden beschadigd en die in de ogen van de federale wetenschappelijke instellingen van het grootste wetenschappelijk of cultureel belang zijn.

Beschrijving:

De ministerraad heeft op 30 april 2004 de uitvoering goedgekeurd van een Plan voor digitalisering op middellange termijn (10 jaar) van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en van dat van het Koninklijk Belgisch Filmarchief. Dat plan was gebaseerd op het in de studie van het Bureau Van Dijk opgestelde basisscenario en had als doel de grondslagen te leggen voor een coherent beleid dat vanaf het begin rekening houdt met een alomvattende en geconsolideerde visie van de specifieke noden en eisen van elke instelling. Het was de bedoeling alle door de instellingen prioritair geachte collecties te digitaliseren voor een totaalbudget van zowat 150 miljoen euro.

In november 2005 ging het tienjarige digitaliseringsplan van start met de financiering van een eerste fase (2005-2008) om 9 in aanmerking genomen gerichte prioritaire projecten tot een goed einde te brengen die geselecteerd waren uit de 60 prioritaire projecten van het basisscenario van de studie van het Bureau Van Dijk.

Oorspronkelijk, zou deze eerste fase voltooid zijn eind 2008, maar wegens vertragingen in de vooruitgang van de werken, werd ze een eerst keer verlengd tot eind 2009. Om de brug te kunnen maken met de tweede fase (PPS), werd ze vervolgens verlengd tot eind 2010 en daarna tot eind 2011.

Onderzoeksprojecten:

DI/01: Geïnformatiseerde catalogi van de bibliotheken van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en van het Koninklijk Belgisch Filmarchief

DI/02: Digitalisering van kranten en persknipsels

DI/03: Digitale copies van documenten

DI/04: Databanken van objecten uit kunst- en historische collecties

DI/05: Catalogi en databank van wetenschappelijke collecties

DI/06: Databank van geschreven climatologische observaties

DI/07: Digitalisering van fotografische platen

DI/08: Scanning van foto’s en andere objecten

DI/09: Scanning van audiovisueel materiaal

Documentatie:

Digitale ontsluiting en conservering van foto's en andere objecten : eindrapport Vanhee, Hein - Gillet, Florence  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2565)
[Om te downloaden

Bases de données d'objets de collections artistiques et historiques Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (phase 1) : rapport final Desaive, Pierre-Yves - Lasaracina, Karine - Van de Cappelle, Lies ... et al  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2012 (SP2518)
[Om te downloaden

InfoCol: Digitalisering van de collecties van de KMKG (phase 1) : eindrapport Desaive, Pierre-Yves - Angenon, Els - Bertholomé, Laetitia ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2519)
[Om te downloaden

Catalogi en databank van wetenschappelijke collecties (Phase 1) : eindrapport Emery, Cathy - Semal, Patrick - Lenglet, Georges ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2520)
[Om te downloaden

Banque de données d’observations climatologiques manuscrites (Phase 1) : rapport final Tricot, Christian - Muller, Christian - Mormal, Pascal ... et al  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2012 (SP2521)
[Om te downloaden

Digitale copies van documenten : eindrapport Verachten, Lucie - Meese, Laurent - Martin, Dirk ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2523)
[Om te downloaden

Digitalisering van originele fotografische dragers Digitaliseringsplan : eindverslag Alonso, Max Fernandez - Buelinckx, Erik - Pauwels, Thierry ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2524)
[Om te downloaden

Scannage du matériel audiovisuel : rapport final Gansemans, Jos - Van Schuylenbergh, Patricia  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2012 (SP2525)
[Om te downloaden