NL FR EN
www.belgium.be

Belgisch Princess Elisabeth Station - Antarctica (BELISA)

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Vancauwenberghe Maaike
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 19/5/2006
  • Duur van het onderzoek: 1/7/2008 - //
  • Onderzoeksprojecten: 6

Onderzoeksprojecten:

EA/1A: Belgische monitoring van ozon en gerelateerde sporengassen, UV straling en aërosol deeltjes ter ondersteuning van Atmosferische chemie en klimaatonderzoek (BELATMOS)

EA/2A: Ijsgeodesie in Antarctica (GIANT) en lithosferische en intraplaat structuur en seismiciteit in Antarctica (LISSA)

EA/3A: BELgian Ice Sheet-Shelf Ice Measurements in Antarctica (BELISSIMA)

EA/4A: De atmosferische tak van de hydrologische cyclus in Antarctica (HYDRANT)

EA/5A: Belgisch onderzoek naar de microbiële diversiteit in de regio van het Princess Elisabeth Station, Antarctica (BELDIVA)

EA/6A: Zoeken en studie van meteorieten uit Antarctica : Belgische bijdrage (SAMBA)

Documentatie:

Search of Antarctic meteorites : belgian activities (SAMBA) : final report Claeys, Philippe - Mattielli, Nadine - Debaille, Vinciane  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2627)
[Om te downloaden

Belgian ice sheet-shelf ice measurements in Antarctica (BELISSIMA) : final report Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Callens, Denis ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2628)
[Om te downloaden

Belgian ice sheet-shelf ice measurements in Antarctica(BELISSIMA) : annexes Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Callens, Denis ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2629)
[Om te downloaden

Belgian Microbial Diversity Project in Antarctica (BELDIVA) : final report Vyverman, Wim - Wilmotte, Annick - Willems, Anne ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2658)
[Om te downloaden

Belgian Microbial Diversity Project in Antarctica (BELDIVA) : annexes Vyverman, Wim - Wilmotte, Annick - Willems, Anne ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2659)
[Om te downloaden