NL FR EN
www.belgium.be

EUREKA

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Lieve Van Daele, Kristof Vlaeminck
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: //
  • Duur van het onderzoek: 1/7/1985 - //
  • Onderzoeksprojecten: 3

Begeleidingscomité:

- op Europees niveau: Groep van Nationale Projectcoördinators - op Belgisch niveau: Overleggroep van de Federale Overheid - Gewestelijke Overheden

Doelstellingen:

De doelstelling van het EUREKA-initiatief is de concurrentiekracht van de Europese economie en de kwaliteit van de tewerkstelling te bevorderen.

Beschrijving:

EUREKA is een Europees initiatief dat gelanceerd werd in 1985. De doelstellingen zijn de onderzoeksinspanningen van ondernemingen te stimuleren en hun innovatiecapaciteit aan te zwengelen. EUREKA helpt hen hun resources op één lijn te brengen en bij het samenwerken met onderzoeksinstellingen voor de ontwikkeling van speerpunttechnologieën en marktgerichte producten.

'Bottom up' is de basisregel van EUREKA. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor de definitie en de uitvoering van hun wetenschappelijke en technologische samenwerkingsprojecten. Ze bepalen dus zelf welke de beste weg is naar nieuwe markten.

EUREKA biedt zich ook aan als een forum voor een directe dialoog tussen de regeringen en normalisatie-instellingen, tussen EUREKA-deelnemers die gezamenlijke industriële normen beogen en zij die gehinderd worden door technische, commerciële of administratieve obstakels.

Onderzoeksprojecten:

EU/DD/01: Overeenkomst met een expert in het kader van het EUREKA initiatief (milieu)

EU/DD/11: Overeenkomst met een expert in het kader van het EUREKA initiatief (machinebouw)

EU/DD/12: Overeenkomst met een expert in het kader van het EUREKA initiatief (Ontwikkeling van meetmethoden inzake blootstelling aan elektromagnetische straling afkomstig van telecommunicatie-uitrustingen)

Documentatie:

e-Excellence in Belgium : The best of e-content and e-business technologies   s.l. : European Multimedia Forum, 2006 (SP1643)
[Om te bestellen