NL FR EN
www.belgium.be

RV BELGICA

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: David Cox, Aurore Delis
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 24/6/2021
  • Duur van het onderzoek: 15/1/2021 - 15/3/2026
  • Onderzoeksprojecten: 6

Doelstellingen:

Op 24 juni 2021 keurde de Ministerraad de uitvoering goed van het onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Federaal onderzoeksschip Belgica, dat wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Het programma heeft als doel om een impuls te geven aan de opstart van wetenschappelijke activiteiten die gebruik maken van het nieuwe onderzoekschip en om de onderzoekers de mogelijkheid te bieden om het schip en het uitgebreid potentieel ervan (modernere en zwaardere wetenschappelijke apparatuur, uitgebreider onderzoeksgebied, ...) beter te leren kennen en een ondersteuning te bieden aan de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap.

Beschrijving:

Het nieuw onderzoeksschip Belgica werd eind 2021 geleverd. Het schip is multidisciplinair en zal verschillende onderzoeksdisciplines kunnen ondersteunen (visserij, biologie, chemie, geologie ...). Het beidt t.o.v. de "oude" A962 RV Belgica meer ruimte aan wetenschappers en voor onderzoek, en is uitgerust met state-of-the-art wetenschappelijke apparatuur. Het spendeert jaarlijks meer tijd op zee (rond 300 dagen per jaar) en dekt een groter onderzoeksgebied (Noordzee, Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en het Noordpoolgebied in de zomer).

Een oproep tot voorstellen werd gelanceerd om een impuls te geven aan de opstart van wetenschappelijke activiteiten die gebruik maken van het nieuwe onderzoekschip en om de onderzoekers de mogelijkheid te bieden om het schip en het uitgebreid potentieel ervan (modernere en zwaardere wetenschappelijke apparatuur, uitgebreider onderzoeksgebied, ...) beter te leren kennen en een ondersteuning te bieden aan de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap.

De oproep was open voor de hele Belgische wetenschappelijke gemeenschap: universiteiten, hogescholen, publieke wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.

Deze oproep sloot eveneens aan bij de overgang naar een Europese blauwe economie, waarbij onderzoek bijdraagt aan oplossingen voor de vermindering van mariene verontreiniging, met inbegrip van plastiek, de mitigatie van de klimaatverandering, het duurzaam gebruik en beheer van de rijkdommen van de oceanen, ...

Onderzoeksprojecten:

RV/21/CANOE: Climate chANge impacts on carbon cycling and fOod wEbs in Arctic fjords (CANOE)

RV/21/DEHEAT: Natural analogues and system-scale modeling of marine enhanced silicate weathering (DEHEAT)

RV/21/NORSEAT: Storegga and beyond – North Sea tsunami deposits offshore Shetland Islands (NORSEAT)

RV/21/PiNS: Particles in the North Sea (PiNS)

RV/21/TURBEAMS: Towards 3D turbidity by correlating multibeam sonar and in-situ sensor data (TURBEAMS)

RV/21/WALDO: Where are All the (proglacial) Lake seDiments in the NOrth Sea Basin? (WALDO)