NL FR EN
www.belgium.be

Projectendatabank INVENT

In het kader van de bevoegdheden van de Federale overheid, houdt het Federaal Wetenschapsbeleid een permanente inventaris bij van het Belgisch wetenschappelijk potentieel van de overheidsinstellingen. Om de informatie die deze inventaris bevat te ontsluiten, met name om samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en/of bedrijven te bewerkstelligen, heeft het Federaal Wetenschapsbeleid een databank "INVENT" aangelegd en een zoekinstrument ontwikkeld.

INVENT kan op drie manieren worden geraadpleegd; informaties kunnen namelijk worden opgezocht via:

INVENT is een databank met daarin de informaties over het onderzoek verzameld door:

Wetenschappelijke verantwoordelijke

Laurence Burnotte
Communicatie

met medewerking van:
Xavier Lemercinier
Monitoring en evaluatie van onderzoek en innovatie

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Didier Termont
ICT