Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Transnationale oproep van de JPI Oceans en JPI Climate
Oproep tot voorstellen

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is één van de Belgische vertegenwoordigers binnen de JPI Oceans en JPI Climate.

JPI Oceans en JPI Climate lanceren een transnationale oproep mbt “Oceans and climate”. Financierende instellingen van België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland, Italië, Letland en Noorwegen hebben in totaal een budget van 8,1 MEURO voorzien voor deze oproep.

De oproep focust op volgende 3 topics:

  1. Strengthening our understanding of climate variability and extremes resulting from the interactions with the oceans such as extratropical and tropical cyclones, and how they are affected by climate change on a range of time scales.
  2. Improving the representation of air-sea interactions, physical and biogeochemical ocean processes in Earth System Models to better represent small-scale non-linear processes as well as water, energy and carbon cycles. Model-data analyses using innovative approaches will be welcome.
  3. Improving estimates of climate change induced modifications of ocean physics and ocean chemistry, associated with biogeochemical cycles, including ocean acidification and carbon sequestration

In de onderzoeksvoorstellen moeten financierbare partners van ten minste drie deelnemende landen betrokken worden. Projecten worden voor maximaal 36 maanden gefinancierd.

Meer informatie (oproeptekst, formulieren, online tool, ...) is te vinden op volgende website:

BELSPO zal de Belgische partners financieren die aan de projecten deelnemen en heeft een budget van 500.000EURO hiervoor voorzien.

Belgische partners dienen de BELSPO richtlijnen te volgen die in bijlage zijn opgenomen in de oproep tekst (pg 16-18).

Deadline voor het indienen van de voorstellen is 14 juni 2019, 13u via de online tool op bovenvermelde websites.


Contactpersonen:

David Cox
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel: +32 (0)2 238 34 03

Koen Lefever
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel: +32 (0)2 238 35 51

Martine Vanderstraeten
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel: +32 (0)2 238 36 10

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid