NL FR EN
www.belgium.be

Ethische Code voor het wetenschappelijk onderzoek in België

Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Wetenschapsbeleid stelde tijdens een conferentie in het Paleis der Academiën op 08 oktober 2009 de eerste Belgische "Ethische Code van het wetenschappelijk onderzoek in België" voor.

De "Ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België" is een gemeenschappelijk initiatief van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique en de Académie Royale de Médecine de Belgique, hierbij ondersteund door de POD Wetenschapsbeleid.