NL FR EN
www.belgium.be

Onderzoeksprogramma inzake aardobservatie "STEREO"

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Schyns Jean-Christophe, Vandenabeele Joost
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 3/6/2006
  • Duur van het onderzoek: 1/12/2006 - 31/12/2020
  • Budget: 54,445,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 83

Doelstellingen:

Het STEREO programma wordt gefinancierd door de Belgische regering en beheerd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).
STEREO is de opvolger van het Belgische onderzoeksprogramma TELSAT, dat sinds 1984 door het Federaal Wetenschapsbeleid wordt beheerd.

STEREO heeft als strategisch doel het opbouwen van een onafhankelijke Belgische expertise in aardobservatie van internationaal niveau ter ondersteuning van de "kenniseconomie". Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

STEREO I

- Behoud en uitbreiding van de Belgische wetenschappelijke expertise;
- Ontwikkeling van operationele producten en diensten;
- Gebruikersondersteuning;
- Valorisatie en promotie van Belgische know-how.

STEREO II

- Versterken van het Belgische potentieel inzake aardobservatie;
- Stimuleren van innovatie;
- Ontwikkelen van de mogelijkheid tot deelname aan internationale projecten en programma's;
- Ondersteunen aan de Belgische infrastructuur inzake aardobservatie;
- Bevorderen van interactie met de gebruikers.

STEREO III

- Het ondersteunen van innoverend en kwalitatief hoogstaand onderzoek op het gebied van aardobservatie;
- Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe aardobservatieapplicaties;
- België op de kaart houden en zetten als internationaal kenniscentrum in een aantal aardobservatie-domeinen;
- Stimuleren en verankeren van internationale samenwerkingsverbanden van Belgische onderzoeksgroepen;
- Ondersteunen van de Belgische aardobservatie-infrastructuur en -instrumenten;
- Het introduceren van het gebruik van aardobservatie in nieuwe disciplines en bij nieuwe gebruikers;
- Het promoten van aardobservatie.

Beschrijving:

Het onderzoeksprogramma TELSAT, dat in 2000 ten einde liep, heeft gezorgd voor de opbouw van een nationale wetenschappelijke en technische expertise inzake verwerkingstechnieken voor satellietdata. Het STEREO programma werd gelanceerd om het verworven potentieel te behouden, het engagement van België in internationale programma's mogelijk te maken, de ontwikkelingen op technologiegebied op te volgen en de diensten te ontwikkelen, waarbij satellietbeelden worden omgezet naar bruikbare informatie. Binnen het programma was speciale aandacht voor het gebruik van hyperspectrale data en het uivoeren van onderzoek in netwerken.

STEREO II en III zijn in het leven geroepen om de hoog kwalitatieve wetenschappelijke expertise te waarborgen die door Belgische universiteiten en onderzoekslaboratoria in het kader van het STEREO I-programma is vergaard. STEREO II en III hebben eveneens tot doel de insteek van Belgische aardobservatie-activiteiten te versterken in acties en programma's die werden ontwikkeld op Europees (o.a. GMES) en wereldwijd niveau (o.a. GEOSS). Speciale klemtoon ligt op het opbouwen van internationale samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van applicaties.

De thematische onderzoeksprioriteiten zijn de volgende:

• Globale monitoring van vegetatie en van de evolutie van grote landecosystemen;
• Beheer van de leefomgeving (water, bodem, bossen, natuurgebieden en biodiversiteit, landbouw, kustgebieden, stedelijke zones en stadsrand) op lokale en regionale schaal;
• Interactie tussen (verandering in) bodembedekking en klimaatsverandering;
• Epidemiologie en humanitaire hulp;
• Veiligheid en risicomanagement.STEREO II: zie projecten van **/**/100 tot **/**/167

STEREO III: zie projecten van **/**/311 tot **/**/315

Onderzoeksprojecten:

SR/00/100: Integrating radar remote sensing, hydrologic and hydraulic modelling for surface water management (HYDRASENS)

SR/00/101: Global Agricultural Monitoring systems by integration of earth observation and modelling techniques (GLOBAM)

SR/00/102: Remote Sensing tools to study the EPIdemiology and Space/TIme dynamicS of diseases (EPISTIS)

SR/00/103: A classification framework for habitat status reporting with remote sensing methods (HABISTAT)

SR/00/104: Optical remote sensing of marine and inland waters (BELCOLOUR-2)

SR/00/105: Measuring and modeling urban dynamics: impact on quality of life and hydrology (MAMUD)

SR/00/106: Reliable Image Management Systems in support of urban services and disaster management (RIMS)

SR/00/107: Dynamic predictive mapping using multi-sensor data fusion – demonstration for malaria vector habitat (DYNMAP)

SR/00/109: Remote sensing for characterization of intertidal sediments and microphytobenthic algae (ALGASED)

SR/00/110: MOnitoring soil organic CArbon in coplands using Imaging spactroscopy (MOCA)

SR/00/111: Reconstruction of colour scenes (RECOLOUR)

SR/00/113: A multi-approach tool for the volcanic risk management of the Goma region (North Kivu) (GORISK)

SR/00/114: Development of a remote sensing derived tool to assess the impact of conservation policy measures and drought on East African ecosystems (ENDELEO)

SR/00/116: World Wide Watch by Earth Observation Services (WWW)

SR/00/120: An Innovation Project on Multistatic Opportunistic SAR (MUSAR)

SR/00/122: Monitoring Inland and Coastal waters with the APEX Sensor (MICAS)

SR/00/125: Integration of optical and acoustic remote sensing data over the backshore-foreshore-nearshore continuum, a case study in Oostende (INSHORE)

SR/00/126: Population estimation by remote sensing (POPSATER)

SR/00/127: Earth Observation to support Agricultural Damages Assessment System in Crop Insurance Schemes (ADASCIS)

SR/00/128: World Wide Watch by Earth Observation Services - Phase II (WWW2)

SR/00/131: Biomonitoring of urban habitat quality with airborne hyperspectral observations (BIOHYPE)

SR/00/132: Anthropogenic and physical landscape dynamics in large fluvial systems (APLADYN)

SR/00/133: Remote sensing of the forest transition and its ecosystem impacts in mountain environments (FOMO)

SR/00/134: Advanced airborne hyperspectral remote sensing to support forest management (HYPERFOREST)

SR/00/135: Integrating SPOT-VEGETATION 10-yr Time Series and Land-Surface Modelling to Forecast the Terrestrial Carbon Dynamics in a Changing Climate (VEGECLIM)

SR/00/136: Support to remote sensing based services in Kenya to assess the impact of conservation policy measures and drought on East African ecosystems (ENDELEO/OPS)

SR/00/138: Remote Sensing Data Assimilation in Modelling of Urban Dynamics (ASIMUD)

SR/00/139: Preparation for Geostationary Ocean Colour (GEOCOLOUR)

SR/00/142: Monitoring of large scale small holder reforestation projects for carbon finance mechanisms (MORECA)

SR/00/144: Assessing ecological suitability for the spread of Rhipicephalus (Boophilus) microplus in West Africa (TICKRISK)

SR/00/145: Development of an Operational Remote sensing Monitoring System of the UNESCO World Heritage Natural Sites in tropical forest environment (UNESCO-WATCH)

SR/00/146: Processing workflows for thermal and fluorescence sensors (PROCESS)

SR/00/150: Study and monitoring of Virunga volcanoes using Tandem-X (Vi-X)

SR/00/151: Mapping regulating Ecosystem Services using remote SENSing imagEry (ESSENSE)

SR/00/154: Re-using field reference data in space and time for vegetation mapping: the potential of semisupervised and active LEARNing techniques (RE-LEARN)

SR/00/155: Synergy of very high resolution satellite and helicopter data for the spatio‐temporal characterisation of small water body dynamics (SATHELI)

SR/00/156: Remote sensing of turbid waters in the Short Wave Infrared (SWIR: 1-3µm) (SEASWIR)

SR/00/157: Analysis and ground truthing of hyperspectral and LiDAR images in Archaeology (ANAGHLIA)

SR/00/159: Improvement of remote sensing products for soil moisture using ground-penetrating radar (SENSAR)

SR/00/300: BELgian collaborative Agriculture Monitoring at parcel level for sustainable cropping systems (BELCAM)

SR/00/301: High-resolution modelling and monitoring of water and energy transfers in wetland ecosystems (HIWET)

SR/00/302: Improving drought monitoring through assimilating multi-source remote sensing observations in hydrologic models (HYDRAS+)

SR/00/303: Hyperspectral biomonitoring: air quality and the city (HYPERCITY)

SR/00/304: Modelling and forecasting African Urban Population Patterns for vulnerability and health assessments (MAUPP)

SR/00/305: REmote Sensing ans In Situ detection and Tracking of geohazards (RESIST)

SR/00/306: Past climate extremes and their impact on the terrestrial carbon cycle (SAT-EX)

SR/00/307: Urban Ecosystem Analysis supported by Remote sensing (URBANEARS)

SR/00/310: NO2 population Exposure Mapping based on APEX hyperspectral Data (BUMBA)

SR/00/312: Industrial potato monitoring for the Belgian potato sector (IPOT)

SR/00/320: Multitemporal monitoring of fruit orchard vitality with multisensor Belair data (HYPERTEMP)

SR/00/322: • Assessment of isoprene emission by hyperspectral data (HYPI)

SR/00/324: • MUlti Zone phase Unwrapping using advanced Split Band Interferometry (MUZUBI)

SR/00/326: • Proba-V for total suspended matter and turbidity retrieval in coastal areas (PROBA4COAST)

SR/00/328: Close range aerial sensing of soils for improved remote sensing products (RAPAS)

SR/00/335: Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments (HYPERMAQ)

SR/01/108: Development of a spatio-temporal segmentation algorithm for satellite time series to monitor forest condition (ECOSEG)

SR/02/121: Web-based assessment of operator performance and variability in remote sensing image analysis (WAVARS)

SR/02/124: Improving epidemiological modelling using satellite derived soil moisture proxies (EPIDEMOIST)

SR/02/152: Flood mapping and soil moisture retrieval for improved water management (FLOODMOIST)

SR/02/166: Using the ‘magic’ of satellite images as support for education: Understanding climate change effects on Small Island Developing States (SIDS) (“SIDSAT”)

SR/10/123: Multiscale and multisensor modeling of the spatial distribution of tick-borne diseases (MULTITICK)

SR/10/143: Three dimensional soil organic carbon monitoring using VNIR reflectance spectroscopic techniques (SOC3D)

SR/10/162: Changing farming, bush encroachment, and tick-borne disease risk in southern Norway (BUSHTICK)

SR/11/149: Urban sprawl and ecological corridors: Consolidation of VHRS remote sensing methods (VALI-URB)

SR/11/153: Grazing suitability indicators from Earth Observation to improve buffalo-cattle contact risk models (GRAZEO)

SR/12/140: High resolution merged satellite Sea surface temperature fields (HISEA)

SR/12/158: Inter-sensor Bias Estimation in Sea Surface Temperature (BESST)

SR/20/117: Validation and operationalisation of ETATS (OCTOPUS)

SR/20/165: SPaceborne Radar INterferometric Techniques for Humanitarian Demining Land Release (SPRINT)

SR/34/163: Evapotranspiration: Monitoring at high resolution with MSG and Moderate resolution satellites (EVA-3M)

SR/36/161: Dynamics of river plumes from MERIS, MODIS and GOCI ocean colour data (BEL-GOYA)

SR/37/135: Jellyfish forecasting service based on Earth Observation (JELLYFOR)

SR/67/112: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total Suspended Matter (RESORT)

SR/67/146: Multi-temporal Unmixing of Mixed Vegetation Systems: a Focus on Invasive Plant Species Monitoring (VEGEMIX)

SR/67/147: Hyperspectral-hyperspatial data fusion and unmixing techniques to tackle the spectral-spatial resolution trade-off (HYPERMIX)

SR/67/148: Remote sensing support to assist ecological restoration management after heathland fires (HEATHRECOVER)

SR/67/164: Remote Monitoring of tropical Ecosystem Dynamics (ReMEDy)

SR/67/167: BELAIR2013: Belgian BELAIR supersite and pilot campaign

SR/67/311: Drone-based Sediment Mapping for Dredging operations (DRONESED)

SR/67/315: Detection of invasive plant species and assessment of their impact on ecosystem properties through remote sensing (partim remote sensing) (DIARS)

SR/67/327: The evaluation of forthcoming satellites for mapping topsoil organic carbon in croplands (PROSOIL)

SR/67/61A: The Raganello catchment: airborne imaging spectroscopy and laser scanning as an aid for archaeological research and site reconstruction (RAGALIRS)

SR/67/61B: The Raganello catchment: airborne imaging spectroscopy and laser scanning as an aid for archaeological research and site reconstruction (RAGALIRS)

Documentatie:

Journées d'information "Observation de la Terre": Bruxelles, Palais des Congrès, 3 octobre 2000   Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0721)
[Om te downloaden

Informatiedag "Aardobservatie": Brussel, Paleis voor Congressen, 3 oktober 2000   Brussel: DWTC, 2001 (SP0722)
[Om te downloaden

Information day "Earth observation": Brussels, Palais des Congrès, 3 october 2000   Brussels: OSTC, 2001 (SP0723)
[Om te downloaden

Earth observation by satellite Telsat 4 : final reports, summaries   Brussels : OSTC, 2002 (SP1114)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Programme de recherche en observation de la Terre "STEREO 1" : des images pour comprendre   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1860)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie "STEREO 1" : afstand nemen voor een beter begrip   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1861)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Research programme for Earth observation "STEREO 1" : long distance comprehending   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1862)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Observation de la Terre en classe : fiches de démonstration de l'utilité de la télédétection au travers des disciplines scientifiques scolaires   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1863)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Aardobservatie in de klas : demonstratiefiches over het nut van teledetectie in de wetenschappelijke schoolvakken   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1864)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Végétation : 10 ans au chevet de la "planète verte"   Bruxelles : Politique scientifique, 2008 (SP2239)
[Om te downloaden

Vegetation : de groene planeet 10 jaar in het vizier   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP2240)
[Om te downloaden

STEREO II : belgisch onderzoeksprogramma voor aardobservatie Belspo  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2618)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

STEREO II : Belgian Earth observation research programme Belspo  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2619)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

STEREO II : Programme belge de recherche en observation de la Terre Belspo  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2620)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen