NL FR EN
www.belgium.be

UNESCO : Intergouvernementele samenwerking O&O

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Decadt Brigitte
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: //
  • Duur van het onderzoek: 1/12/2001 - 31/12/2012
  • Onderzoeksprojecten: 6

Doelstellingen:

Samenwerkingsakkoord met het Werelderfgoed-Centrum (WHC) - 2002

In 2002 werd, In het licht van de 30-ste verjaardag van de Conventie voor het Werelderfgoed, een samenwerkingsakkoord ondertekend met het UNESCO-WHC, voor een initiële periode van 5 jaar, (2002-2006) betreffende de Belgische wetenschappelijke ondersteuning van de nominatie, het beheer en de bescherming van sites behorend tot het cultureel en natuurlijk Werelderfgoed.

In november 2006 werd een 2e fase van samenwerkingsakkoord ondertekend voor de periode 2007-2011.

De samenwerking omvat verschillende mogelijke types acties : regionale thematische pilootprojecten, zendingen van Belgische experten, ondersteuning van de kernopdrachten van het WHP Center te Parijs, promotie van het werelderfgoed bij de burger en in het bijzonder bij jongeren.

Er werd prioriteit gegeven aan de uitvoering van regionale thematische projecten. Dit zijn demonstratieprojecten die de verbetering en harmonisering van conservatie- en beheerstechnieken in bepaalde regio's bevorderen of van de methodologie voor het karteren of documenteren van sites met oog op een nominatie.

Het betreft onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten voor 2 à 3 jaar met Belgische wetenschappelijke instellingen en een ondersteuning van algemene activiteiten van het WHP-Center.

Beschrijving:

SYGIAP (2003-2007) - DRCongo

Een eerste regionaal thematisch project betreft de kartering, monitoring en opbouw van een informatiesysteem ter ondersteuning van conservatieplanning van 5 'bedreigde ' werelderfgoed-sites in de DRCongo (Virunga, Kahuzie-Biega, Salonga, Garamba, Okapi-park).
Dit gebeurt ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit en van een duurzame ontwikkeling van de fragiele gebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt worden van geavanceerde observatie- een informatietechnieken (teledectie, GIS, GPS).

Partners:
- UCL(coordinator) , UG, KMMA , KBIN, Nationale Plantentuin
- ICCN (Congolees nationaal instituut voor natuurbescherming), de beheerteams in de 5 parken


CALAKMUL (2007-2009) - Mexico,Yucatan

Ingevolge de oproep in december 2006, betreffende de ontwikkeling van 4D – informatiesysteem, werd een cluster van complementaire Belgische teams geselecteerd voor de uitvoering:
- GIM (promotor-coördinator - teledetectie en GIS-systeemintegratie, web-ontwikkeling en expertise in de ‘natuur’dimensie)
- Ulg (Geografie, Prof. Billen - GIS- concept en schaalintegratie)
- KUL (Engineering, Prof.Van Gool - 3D op het niveau van de site èn van individuele beelden))
- Centre Européen d’Archéométrie - Ulg (Dr. Van Ruymbeke - Maya-archeologie in Yucatan)
- UG (Geografie, Prof. De Mayer - cartografie en 4D-dimensie /tijdsmodellering)
De Mexicaanse partners voor de uitvoering van het project (2007-2009) zijn :
- het INAH (Nationaal Instituut voor Antropologie) - coördinator.
- CONABIO (Instituut voor Natuurbeheer)
- het toerisme-agentschap van de regio Calakmul
- de Universiteit van Campèche.

Het O&O-project draagt bij tot volgende doelstellingen :
- de nominatie van de ‘gemengde werelderfgoed-site’ (biodiversiteits- èn archeologische waarde)
- de conservatie van de reeds geklasseerde archeologische site
- opstellen van een plan voor ecologische corridor voor de jaguar
- beter inzicht in de historische evolutie van de Maya-site en verdere ontsluiting ervan
- promotie van de site en de ontwikkeling van e-toerisme
- rapportering voor de Werelderfgoed-Conventie
- educatie over het belang van werelderfgoed-sites en van hun duurzaam beheer


SILK-Chris (2009-2012) - Centraal-Azië

Op 2 juni’09 werd in samenspraak met UNESCO een oproep voor voorstellen gelanceerd voor de realisatie van een informatiesysteem ter ondersteuning van de nominatie van de transnationale ‘seriële ‘Silk road’ - site (voorzien in 2012).
Het Belgische onderzoeksteam focust op het Centraal-Aziatische deel van de route (Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgistan); er wordt nauw samengewerkt met het Werelderfgoedcentrum, met ICOMOS, met de lokale partners voor (wereld)erfgoedbeheer, alsook met Chinese (UNESCO))instellingen die hetzelfde systeem voor het Chinese deel van de Zijde-route zullen implementeren. Met Japanse teams samengewerkt op het vlak van training van Centraal-Aziatische experts in documentatie- en monitoringtechnieken.

De uitvoering van het project (2010-2012) gebeurt door een consortium:
- KUL (Prof. K.Van Balen)
- Ugent (Prof.Ph.De Mayer)
- GIM
- Route you.

Onderzoeksprojecten:

UN/12: Development and application of an information system for the monitoring of protected areas in DRC. Demonstration on the world heritage sites-SYGIAP II

UN/12/01: UNESCO acties : Social science and governance

UN/3: Silk Road Cultural Heritage Resource Information System

UN/31: Functionele kenmerken afgeleid van collecties en ecosysteem inventarissen in Centraal-Afrikaanse Biosfeerreservaten ter studie van de veerkracht van tropische bossen (BIOSPERETRAITS)

UN/4: Development and use of a 4D Geographic Information System to support the conservation of the Calakmul site (Mexico)

UN/6: Information System and Mapping of the five World Heritage Sites in the Democratic Republic of the Congo. (SYGIAP)

Documentatie:

Recherche et politiques publiques : le cas de l'immigration en Belgique = Onderzoek en beleid : de gevalstudie van immigratie in België Brans, Marleen - Jacobs, Dirk - Martiniello, Marco ... et al.  Gent : Academia Press, 2004 (PB6063)

Recherche et politiques publiques: Le cas de l'immigration en Belgique : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1328)
[Om te downloaden

Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1329)
[Om te downloaden

Social science research and public policies: The case of immigration in Belgium : summary   Brussels : Science Policy Office, 2004 (SP1330)
[Om te downloaden