NL FR EN
www.belgium.be

Global change, ecosystemen en biodiversiteit (PODO 2) (EV)

Atmosfeer en klimaat


EV/01: Laat-Kwartaire klimaatshistoriek van Antarctische kustmilieus: een multi-proxy benadering (LAQUAN)

EV/02: Het Tanganyikameer: archief voor klimaatsvariabiliteit (CLIMLAKE)

EV/03: Experimentele studies van veranderingen van de atmosfeer (ESAC-II)

EV/04: Validatie van bijkomende mariene kalkskeletten als geheugen voor klimaatveranderingen (CALMARS)

 • Project EV/04
 • Final report: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate changes (calmars)

EV/05: Rol van de CaCO3-cyclus in de klimaatsverandering (CCCC)

EV/06: Antropogene en biogene invloeden op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer

 • Project EV/06
 • Final report: Anthropogenic and biogenic influences on the oxidation capacity of the atmosphere
 • Samenvatting: Antropogene en biogene invloeden op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer
 • Résumé: Influences anthropiques et biogéniques sur la capacité d'oxydation de l'atmosphère
 • Summary: Anthropogenic and biogenic influences on the oxidation capacity of the atmosphere

EV/07: Impact van klimaatsveranderingen op de biologische koolstofpomp in de Zuidelijke Oceaan (BELCANTO II)

 • Project EV/07
 • Final report: Assessing the sensitivity of the Southern Ocean’s biological carbon pump to climate change (BELCANTO II)
 • Synthesis: Assessing the sensitivity of the Southern Ocean’s biological carbon pump to climate change (BELCANTO II)

EV/08: Dynamiek van de Antarctische ijskap en klimaatsvariaties: modellering en ijssamenstelling (AMICS)

 • Project EV/08
 • Final report: Antarctic ice-sheet dynamics and climatic change: modelling and ice composition studies (AMICS)

EV/09: Modellering van het klimaat en het zeeniveau gedurende het derde millennium (MILMO)

EV/10: ENSO variabiliteit in zuidelijk Chili gedurende het Holoceen. Een bijdrage tot een beter inzicht in de inter-hemisferische klimaatsteleconnecties (ENSO-CHILI)

EV/11: Karakterisering en bronnen van koolstofhoudende atmosferische aërosolen

 • Project EV/11
 • Final report (pdf): Characterisation and sources of carbonaceous atmospheric aerosols
 • Samenvatting: Karakterisering en bronnen van koolstofhoudende atmosferische aërosolen
 • Summary: Characterisation and sources of carbonaceous atmospheric aerosols

EV/35: Slib: oorsprong, characterisatie en menselijke activiteiten (MOCHA)

EV/37: Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat (BWZee)

Lees meer

EV projecten in Fedra (projectendatabank)