NL FR EN
www.belgium.be

Global change, ecosystemen en biodiversiteit (PODO 2) (EV)

Mariene ecosystemen en biodiversiteit


EV/17: SISCO: Retentie van silicaat langs het Schelde continuüm en de impact op eutrofiëring in de kustzone

EV/18: Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE)

 • Project EV/18
 • Final report  (+ dvd): Management research and budgeting of aggregates in shelf seas related to end-users (MAREBASSE)

EV/19: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen (AMORE II)

EV/20: Biogeochemische koolstof, stikstof en fosfor stromen in de Noordzee (CANOPY)

EV/21: Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS)

 • Project EV/21
 • Final report: Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS)
 • Annexes: Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS)

EV/22: Endocriene verstoring in het Schelde estuarium: distributie, blootstelling en effecten (ENDIS-RISKS)

EV/23: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2)

EV/24: Biodiversiteit van drie representatieve groepen voor het Antarctisch Zoobenthos ( BIANZO)

 • Project EV/24
 • Final report: Biodiversity of 3 representative groups of the Antarctic Zoobenthos: comparative structure, distribution and function ( BIANZO)

EV/25: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS)

EV/30: Status, controle en rol van de pelagische diversiteit van de Zuidelijke Oceaan (PELAGANT)

EV/36: Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (RAMA)

 • Project EV/36
 • Final report: Risk analysis of Marine Activities in the Belgian Part of the North Sea (RAMA)
 • Annex 6.1.: Examination and proposals for improvement of existing contingency plans

EV/38: Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten (SPEEK)

EV/39: Atmosferische stikstofaanvoer naar de Noordzee: onorganische en organische nutriënten

 • Project EV/39
 • Final report: Atmospheric nitrogen input into the north sea: inorganic and organic nutrient fluxes
 • Summary: Atmospheric nitrogen input into the north sea: inorganic and organic nutrient fluxes

EV/40: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren (REFCOAST)

EV/41: Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen

EV/42: Belgische scheepswrakken: hotspots voor marine biodiversiteit (BEWREMABI)

EV/43: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen (MOPSEA)

EV/44: Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen (ECOSONOS)

EV/45: De Hinderbanken: nog steeds een belangrijk gebied voor de Belgische mariene biodiversiteit?

EV/46: Leefbaarheid van de populaties van bruinvis en gewone zeehond in de noordoost-Atlantische sector (genetische en ecologische aspecten)

 • Project EV/46
 • Final report: Viability of the Northeast Atlantic harbour porpoise and harbour seal populations (genetic and ecological studies)

Lees meer

EV projecten in Fedra (projectendatabank)