NL FR EN
www.belgium.be

JPI Oceans JPI Healthy and Productive Seas and Oceans

Oproep tot voorstellen

Transnationale oproep van JPI Oceans
i.v.m. onderwatergeluid in het marien milieu

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is één van de Belgische vertegenwoordigers binnen de JPI Oceans.
JPI Oceans lanceert een transnationale oproep mbt “Underwater Noise in the Marine Environment”. Financierende instellingen van België, Duitsland, Italië, Ierland, Noorwegen, Polen, Roemenië en Spanje hebben in totaal een budget van 8,2 MEURO voorzien voor deze oproep.
Lees meer...

Deadline: 28 februari 2022 om 15.00 u. 

De JPI Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) is een coördinerende en integrerend lange termijn platform, open voor alle EU-lidstaten en geassocieerde landen die marien en maritiem onderzoek financieren.

Door het samenbrengen van de betrokken lidstaten en de geassocieerde landen wil de JPI Oceans een meerwaarde creëren door: - versnippering en onnodige duplicatie vermijden - plannen van gemeenschappelijke en flexibele initiatieven - samenwerking en foresights faciliteren - oprichting van efficiënte mechanismen voor de interactie en kennisoverdracht tussen de wetenschappelijke gemeenschap, industrie, en beleidsmakers om beter een oplossing te kunnen bieden aan de grote uitdagingen. 

In haar rol als een coördinatieplatform, zal de JPI Oceans zich toespitsen op een betere en efficiënter gebruik van nationale onderzoeksbudgetten, die 85 % van het mariene - maritieme financiering in Europa vertegenwoordigd. Een van de doelstellingen van de JPI is om gezamenlijke onderzoeksprogramma's te ontwikkelen waarin de landen op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen (variabele geometrie). De deelnemende landen zullen ook beslissen welke bijdrage zij leveren: dit kan institutionele, project - gerelateerde of nieuwe fondsen zijn.