Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgisch ruimtevaartbeleid

België speelt sinds de jaren 60 mee in het Europees ruimtevaartbeleid. Ons land verkoos meteen zijn inspanningen op ruimtegebied in een Europese en internationale context te plaatsen om zijn investeringen ter zake zo goed mogelijk te rentabiliseren:

  • België speelde een belangrijke rol bij het oprichten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA). Tijdens de Europese Ministersconferentie van 1973 in Brussel werd tot die oprichting besloten
  • België heeft overigens ook bilaterale samenwerkingsverbanden op ruimtevaartgebied: met Frankrijk (voor het aardobservatieprogramma SPOT), met Rusland in het kader van MIRAS en SPICAM en met Argentinië
  • Wat aardobservatie betreft, moedigen verschillende onderzoekprogramma's de wetenschappelijke exploitatie van de satelliet-gegevens aan.

De doelstellingen
De exploitatie van de ruimte beoogt een vierledig doel: wetenschappelijk, maatschappelijk, industrieel en economisch.
Lees meer...

Een snel veranderende context
De internationale context waarin de grote Europese ruimtevaartprojecten zich in de jaren zeventig en tachtig voltrokken, onderging begin de jaren negentig een ingrijpende gedaanteverandering
Lees meer...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid