NL FR EN
www.belgium.be

COST

COST - Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie - is een Europees intergouvernementeel kader voor internationale samenwerking tussen nationaal gefinancierde onderzoeksactiviteiten.

Het is het oudste Europese netwerksysteem voor onderzoek en werd in 1971 opgericht. Momenteel telt COST 38 lidstaten, 1 Samenwerkende Staat (Israël) en 1 Partner lid (Zuid-Afrika).

COST speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technologische samenwerking in Europa en vormt een belangrijke pijler van de Europese onderzoeksruimte.

BELSPO vertegenwoordigt België als lid van de COST Commissie van hoge ambtenaren (CSO Commission of Senior Officials) en oefent de functie uit van COST Nationaal Coördinator (CNC) voor België. 

Contactgegevens

Pascale Van Dinter
Federale, interfederale en internationale coördinatie

Europese en Belgische contactpunten