NL FR EN
www.belgium.be

Global change, ecosystemen en biodiversiteit (PODO 2) (EV)

Terrestrische ecosystemen en biodiversiteit


EV/12: Koolstofopslag potentieel in verschillende terrestrische ecosystemen: kwantificatie en strategische exploratie (CASTEC)

 • Project EV/12
 • Final report: Carbon sequestration potential in different Belgian terrestrial ecosystems: quantification and strategic exploration (CASTEC)

EV/14: Modelleren van broeikasgas emissies uit Belgische terrestrische ecosystemen onder scenario’s van bodemgebruiks- en klimaatsverandering (METAGE)

EV/15: Diversiteit, ecologie en rol van saproxyle organismen in Belgische loofbossen (XYLOBIOS)

 • Project EV/15
 • Final report: A research project to study patterns, roles and determinants of wood-dependent species diversity in Belgian deciduous forests (XYLOBIOS)
 • Annexes: A research project to study patterns, roles and determinants of wood-dependent species diversity in Belgian deciduous forests (XYLOBIOS)

EV/26: Behoud en herstel van gefragmenteerde biodiversiteits-‘hot spots’: De kalkgraslanden van de Viroin-vallei (BIOCORE)

 • Project EV/26
 • Final report: Conservation and restoration of fragmented biodiversity hot spots: Calcareous grasslands of South-Belgium (BIOCORE)

EV/27: Invasieve planten in België: patronen, processen en monitoring (INPLANBEL)

EV/28: Studie van de biodiversiteit van appel: behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen (MALUS)

 • Project EV/28
 • Final report: Studying apple biodiversity: opportunities for conservation and sustainable use of genetics resources (APPLE)

EV/32: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT)

 • Project EV/32
 • Final report: Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT"

EV/33: Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken

EV/34: Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren (B-BLOOMS)

Lees meer

EV projecten in Fedra (projectendatabank)