NL FR EN
www.belgium.be

Copernicus Space Component

Het Copernicus Space Component Programma (CSC) (voorheen het GMES Space Component Programma) staat in voor de ontwikkeling en de bouw van specifieke operationele AOsatellieten of -instrumenten bedoeld voor het EU-programma Copernicus. Zij zijn ingedeeld in verschillende families die elk specifieke AOgegevens genereren. Deze gegevens zijn essentieel voor de Copernicus informatiediensten binnen het EU-programma.

De eerste reeks missies worden de Sentinels genoemd en werden gelanceerd vanaf 2014:

 • Sentinel-1: missie voor het maken van radarbeelden voor land- en oceaandiensten;
 • Sentinel-2: missie voor het maken van multispectrale hogeresolutiebeelden voor het monitoren van land, binnenwateren en kustgebieden;
 • Sentinel-3: missie met verschillende instrumenten voor het monitoren van land en oceanen;
 • Sentinel-5 Precursor: specifiek toegespitst op gassen en aërosols;
 • Sentinel-4: missie voor atmosfeeronderzoek, als payload aan boord van een Meteosat-satelliet;
 • Sentinel-5: missie voor atmosfeeronderzoek vanuit een polaire baan, als payload aan boord van een MetOp-satelliet;
 • Sentinel-6: missie met radarhoogtemeter om de hoogte van het zeeoppervlak wereldwijd te meten.

Omdat niet alle observatienoden worden gedekt door de huidige Sentinels, worden bijkomende missies ontwikkeld. Het betreft 6 nieuwe types:

 • CO2M: missie voor het meten van anthropogenic CO2;
 • LSTM: missie voor het meten van de temperature van het landoppervlakte;
 • CHIME: hyperspectrale missie;
 • ROSE-L: L-band radar missie om bodemverzakingen, bodemvochtigheid, verschillende soorten gewassen, bossen, poolijs en seizoensgebonden sneeuw te monitoren;
 • CIMR: missie om de temperatuur van het zeeoppervlak, de concentratie van zee-ijs en het zoutgehalte van het zeeoppervlak te observeren;
 • CRISTAL: missie voor het meten van de diktes van zee-ijs en het bepalen van sneeuwdieptes.

Van alle type missies worden meerdere satellieten gebouwd om zo de observaties in tijd en in frequentie te garanderen voor de Copernicus diensten.

In een latere fase zullen nieuwe generatie Sentinels worden ontwikkeld die de 1ste en dan verouderde Sentinels zullen vervangen.

Het programma wordt gefinancierd door de ESA-lidstaten en door de Europese Commissie die de gehele verantwoordelijkheid draagt over het EU Copernicus programma.

Meer info

contact

Steven Bogaerts
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen