NL FR EN
www.belgium.be

ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts)

ECMWF (het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn) is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die in 1975 werd opgericht. België was een van de 18 stichtende leden. Intussen sloten zich nog tal van andere landen bij het centrum aan; op dit moment telt ECMWF 22 lidstaten en 12 partnerlanden.

Als voornaamste activiteit maakt het ECMWF wereldwijde numerieke weersvoorspellingsgegevens die de klok rond aan zijn leden worden aangeleverd, maar het centrum is ook bijzonder actief op het gebied van weers- en klimaatonderzoek en heeft een indrukwekkende catalogus van voorspellingsgegevens opgebouwd, die ondernemingen en commerciële klanten van over de hele wereld kunnen aankopen. Voor zijn activiteiten maakt het ECMWF gebruik van een van de krachtigste supercomputers in Europa. Bovendien mogen de leden 25% van de verwerkingscapaciteit van de computer voor eigen doeleinden gebruiken.

De kernopdracht van het ECMWF omvat de volgende taken:

  • numerieke weersvoorspellingen opmaken en het aardesysteem bewaken;
  • wetenschappelijk en technisch onderzoek uitvoeren om voorspellingen nog nauwkeuriger te maken;
  • een archief van meteorologische gegevens bijhouden.

Om die kernopdracht te volbrengen, levert het centrum:

  • twee keer per dag wereldwijde numerieke weersvoorspellingen;
  • luchtkwaliteitsanalyses;
  • monitoring van de atmosfeersamenstelling;
  • monitoring van het klimaat;
  • oceaancirculatieanalyses;
  • hydrologische voorspellingen.

Het ECMWF voert op middellange termijn weersvoorspellingen uit door middel van complexe computermodellen en stelt deze ter beschikking van de lidstaten.

Uitgaande van de meest recente waarnemingsgegevens, afkomstig van meteorologische satellieten, wordt de evolutie van de atmosfeer voorspeld.

Betrouwbare weersvoorspellingen op middellange termijn beantwoorden aan de behoeften van o.a. de transportsector, de toeristische sector, de bouwindustrie, de landbouw, het leefmilieubeheer, het grote publiek etc.

Sinds 1995 worden ook weersvoorspellingen op lange termijn uitgevoerd (seizoensvoorspellingen) die van groot belang zijn voor het beheer van droogteperiodes of overstromingen (bv. het El Niño-effect).

België wordt bij ECMWF vertegenwoordigd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Federaal Wetenschapsbeleid

website

ECMWF website

Contactgegevens

Pieter Rottiers
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen