NL FR EN
www.belgium.be

Gezondheidsbescherming van de werknemer 2 (PS)


PS/11: Organisatorische en psychosociale factoren en de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen van de ledematen van het bovenlichaam (TMSMS)

 • Project PS/11
 • Rapport final: Facteurs organisationnels et psychosociaux et développement de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs TMSMS
 • Final report: Organisational and psychosocial factors and the development of musculoskeletal disorders of the upper limbs
 • Résumé: Facteurs organisationnels et psychosociaux et développement de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs TMSMS
 • Samenvatting: Organisatorische en psychosociale factoren en de ontwikkeling van musculo-skeletale aandoeningen aan de bovenste ledematen-MSA
 • Summary: Organisational and psychosocial factors and the development of musculoskeletal disorders of the upper limbs

 • Rapport final addendum: Etablissement de video de formation
 • Final report addendum: Development of training video
 • Résumé addendum: Etablissement de video de formation
 • Samenvatting addendum: Het opmaken van de video opleiding
 • Summary addendum: Development of training video

PS/12: Ontwikkeling van een programma voor melding en analyse van kritieke incidenten in een medische omgeving

 • Project PS/12
 • Rapport final: Développement d'un système de signalement d'incidents/accidents en milieu médical
 • Final report: Development of a critical incidents reporting system in medecine
 • Résumé: Développement d'un système de signalement d'incidents/accidents en milieu médical
 • Samenvatting: Ontwikkeling van een meldingssysteem voor incidenten/ongevallen in een medische omgeving
 • Summary: Development of a critical incidents reporting system in medecine

PS/13: Follow-up studie naar de etiologische en prognotische determinanten van beroepsgebonden rugklachten

 • Project PS/13
 • Eindrapport - Rapport final: Follow-up studie naar etiologische en prognostische determinanten van beroepsgebonden rugpijn - Etude de cohorte des déterminants étiologiques et pronostiques des maux de dos liés à la profession
 • Final report: Follow-up study into the etiologic and prognostic determinants of work related back pain
 • Résumé: Etude de cohorte des déterminants étiologiques et pronostiques des maux de dos liés à la profession
 • Samenvatting: Follow-up studie naar etiologische en prognostische determinanten van beroepsgebonden rugpijn
 • Summary: Follow-up study into the etiologic and prognostic determinants of work related back pain

PS/14: Organisatieveranderingen, jobstress, en klantensatisfactie: naar het "flexihealth" concept

 • Project PS/14
 • Rapport final: Changements organisationnels, stress des employés, et satisfaction des clients: émergence du concept de flexihealth
 • Final report: Organizational changes, employee stress, and customer satisfaction: emergence of the ‘flexihealth’ concept
 • Résumé: Flexihealth
 • Samenvatting: Flexihealth
 • Summary: Flexihealth

PS/15: Impact van organisationele veranderingen en resulterende jobstress op somatisatie, biologie en absenteïsme

 • Project PS/15
 • Eindrapport: De impact van organisationele veranderingen en resulterende jobstress op somatisatie, biologie en absenteïsme
 • Final report: Impact of organizational changes and resulting job stress on somatization, biology and absenteeism
 • Résumé: Impact des changements organisationnels sur le stress au travail,
  la somatisation, la biologie et l’absentéisme
 • Samenvatting: De impact van organizationele veranderingen en resulterende jobstress op somatisatie, biologie en absenteïsme
 • Summary: Impact of organizational changes and resulting job stress on somatization, biology and absenteeism

PS/16: Genotypische en fenotypische variabiliteit, individuele susceptibiliteitsfactoren en industriële genotoxische/neurotische agentia in de arbeidsgeneeskunde

 • Project PS/16
 • Eindrapport: Genotypische en fenotypische variabiliteit, individuele susceptibiliteitsfactoren en industriële genotoxische/neurotische agentia in de arbeidsgeneeskunde
 • Final report: Genotypic and phenotypic variability, individual susceptibility factors and industrial genotoxicants/neurotoxicants in occupational medicine
 • Résumé: Variations génotypiques et phénotypiques, facteurs de susceptibilité individuelle et substances industrielles génotoxiques/neurotoxiques en médecine de travail
 • Samenvatting: Genotypische en fenotypische variabiliteit, individuele susceptibiliteitsfactoren en industriële genotoxische/neurotische agentia in de arbeidsgeneeskunde
 • Summary: Genotypic and phenotypic variability, individual susceptibility factors and industrial genotoxicants/neurotoxicants in occupational medicine

PS/17: Wetenschappelijke relevantie en irrelevantie van de genetische susciptibiliteit bij normstelling voor risicobeheersing

 • Project PS/17
 • Eindrapport: Wetenschappelijke relevantie en irrelevantie van de genetische vatbaarheid voor normstelling bij risicobeheersing
 • Final report: Scientific relevance and irrelevance of genetic susceptibility for standard setting in risk control
 • Résumé: Pertinence et non-pertinence de la susceptibilité génétique lors de l’établissement de normes dans le cadre du contrôle des risques
 • Samenvatting: Wetenschappelijke relevantie en irrelevantie van de genetische vatbaarheid voor normstelling bij risicobeheersing
 • Summary: Scientific relevance and irrelevance of genetic susceptibility for standard setting in risk control

PS/18: Beroepsastma in België

PS/19: Validatie van microbiologische en chemische methodes voor werkplaatscontrole

 • Project PS/19
 • Rapport final: Validation des méthodes microbiologique et chimiques de contrôle des lieux de travail
 • Final report: Validation of microbiological and chemical inspections for the workplaces
 • Résumé: Validation des méthodes microbiologique et chimiques de contrôle des lieux de travail
 • Samenvatting: Validatie van de microbiologische en chemische methoden ter controle van de arbeidsplaats
 • Summary: Validation of microbiological and chemical inspections for the workplaces

Lees meer

PS projecten in Fedra (projectendatabank)

Contactgegevens

Emmanuèle Bourgeois
Onderzoeksprogramma's