NL FR EN
www.belgium.be

EUMETSAT (EUropean organisation for the exploitation of METeorological SATellites)

EUMETSAT is een intergouvernementele organisatie die in 1986 werd opgericht. Haar doel is het aanleveren van weer- en klimaatgerelateerde satellietgegevens, -beelden en -producten aan de nationale meteorologische diensten van haar Europese partner- en lidstaten, en andere gebruikers wereldwijd.

België stond in 1986 mee aan de wieg van de organisatie. EUMETSAT heeft sindsdien met succes 11 geostationaire satellieten en 3 polaire satellieten gelanceerd en geëxploiteerd, met nog meer lanceringen van beide satelliettypes in het verschiet. De gegevens worden continu verzameld en verdeeld over de gebruikersbasis, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. EUMETSAT speelde de voorbije decennia een essentiële rol in de voorspelling van het weer en droeg in belangrijke mate bij aan de opvolging en het begrip van ons klimaat.

Naast puur weer- en klimaatgedreven operaties, worden de gegevens die door EUMETSAT worden verzameld ook op grote schaal gebruikt in onderzoek. EUMETSAT heeft een netwerk van SAFs (Satellite Application Facilities) opgezet dat operationele diensten verleent op acht specifieke gebieden:

 • Oceaan en zee-ijs;
 • Ondersteuning van de operationele hydrologie en het waterbeheer;
 • Atmosferische Samenstelling Monitoring;
 • Numerieke weersvoorspelling;
 • Klimaatbewaking;
 • Radio Occultatie Meteorologie;
 • Ondersteuning voor Nowcasting en Very Short Range Forecasting;
 • Landoppervlakte-analyse.

De EUMETSAT-satellietsystemen zijn geïntegreerd in een wereldwijd observatienetwerk dat wordt gecoördineerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

De Belgische vertegenwoordiging wordt verzorgd door het  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Federaal Wetenschapsbeleid.

Het SAF-netwerk (Satellite Application Facility) bestaat uit een consortium van instituten uit de EUMETSAT-lidstaten en levert continu een aantal thematische meteorologische en milieuproducten. Verschillende Belgische instellingen zijn betrokken bij de SAF's:

 • Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI):
  • Klimaatmonitoring (CM SAF)
  • Landoppervlakte-analyse (LSA SAF)
  • Operationele hydrologie en waterbeheer (H SAF)
  • Atmosferische Samenstelling (AC SAF)
 • De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO):
  • Grondoppervlakte-analyse (LSA SAF)
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA):
  • Atmosferische Samenstelling (AC SAF)
 • De Université Libre de Bruxelles (ULB):
  • Atmosferische Samenstelling (AC SAF) 

Contactgegevens

Pieter Rottiers
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen