Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 5: Belangrijke maatschappelijke uitdagingen

Deze as, die werd uitgewerkt ter ondersteuning van de federale bevoegdheden, is opgebouwd rond de belangrijke maatschappelijke uitdagingen en heeft betrekking op een reeks voor het individu en de maatschappij belangrijke zaken zoals demografische veranderingen, democratie, migratie, veiligheid, armoede, duurzame ontwikkeling, gezondheid en milieu, globalisering en multiculturaliteit.

De in as 5 gefinancierde onderzoeksacties zijn opgebouwd rond maatschappelijke uitdagingen, waarbij de mensen en/of de maatschappij als belangrijkste analyse-eenheid worden beschouwd.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2016

UN-MENAMAIS
Een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 1.500.000 €
 • Coördinator: KEYGNAERT Ines (UGent)
 • Promotoren:VANDEVIVER Christophe, VANDERBEKEN Tom (UGent), LEMONNE Anne, RENARD Bertrand (INCC-NICC), NISEN Laurent (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium (UN-MENAMAIS)
   • Annex I - UN-MENAMAIS Policy recommendations
   • Annex II - Sensitization scripts following the Café Dialogue
   • Annex III - Press release
   • Annex IV - Topic list in-depth interviews
  • Samenvatting: Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium (UN-MENAMAIS)
  • Résumé: Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium (UN-MENAMAIS)
  • Summary: Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium (UN-MENAMAIS)

 • Media
 • Persbericht
  • 15-06-2021- Twee derde van de Belgische bevolking maakt seksueel geweld mee tijdens hun leven
   Seksueel geweld komt vaak voor in België. In de eerste grootschalige representatieve en gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België, genaamd "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium), hebben experten van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek vastgesteld dat twee derde van de Belgische bevolking tijdens hun leven te maken krijgt met seksueel geweld.
   Persbericht

 • Event
  • 17-06-2021 - Online seminar
   ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’

   [Information - Subscription][Recording Seminar Live Stream]
   At this seminar we present the results of the UN-MENAMAIS study, the first gender- and age-sensitive sexual violence prevalence study in Belgium.
   The results will be made available to you in 5 pre-recorded capsules to be watched online during the week prior to the seminar:
   - Capsule 1: Methodology of the UN-MENAMAIS quantitative & qualitative studies
   [Recording capsule 1]
   - Capsule 2: Sexual violence in the Belgian population aged 16-69
   [Recording capsule 2]
   - Capsule 3: Sexual violence in older adults in Belgium aged 70+
   [Recording capsule 3]
   - Capsule 4: Sexual violence in minority groups in Belgium (LGBT+ & AIPs)
   [Recording capsule 4]
   - Capsule 5: Forensic responses to victims of sexual violence
   [Recording capsule 5]

 

PUMOMIG
Publieke opinie, (burger)actie, en beleid m.b.t. asielzoekers en vluchtelingen binnen een anti-immigratie context (Europa en België)

 • Projectduur:
 • Budget: 689.844 €
 • Coördinator: REA Andrea (ULB)
 • Promotoren: MEULEMAN Bart (KULeuven), MARTINIELLO Marco (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Report
  • Final Report: Public opinion, mobilisations and policies concerning asylum seekers and refugees in anti-immigrants times (Europe and Belgium)

 • Evenementen
  • 24-25.10.2019 - International Conference
   Public opinion and forms of mobilization concerning asylum seekers and refugees in anti-immigrant times.
   Global challenges and local solutions

   On Thursday 24 October, Belgian and European researchers will discuss their researches on local mobilizations, public opinion and policies concerning asylum seekers in Europe, supported by the Belgian Science Policy (BELSPO/BRAIN-be). The research book "The refugee reception crisis in Europe. Polarized opinions and mobilizations" (PUMOMIG), will be presented during the conference.

   On Friday 25 October, the conference will consist of three roundtables gathering various local, national and European actors involved in the reception of asylum seekers, refugees and migrants. Participants will include local politicians, policy makers, EU actors, NGOs, Civil Society Organizations and other field actors. The aim is to discuss the interaction between different levels of governance, to highlight the role of local governments, organizations and actors, and to discuss localized solutions to the reception and integration of asylum seekers in contemporary Europe.

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2014

ALPI
Beoordeling van beleidsinstrumenten ter ondersteuning van een koolstofarme maatschappij

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2017
 • Budget: 473.552 €
 • Coördinator: BUYSSE Jeroen (UGent)
 • Promotoren: VAN PASSEL Steven (UHasselt); BOURGEOIS Marc & PEETERS Bart (ULiège); PETITCLERC Estelle (KBIN/IRSNB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Evenementen
  • 08.06.2017 - Conference on Low Carbon Policy Instruments
   • When? The 8th of June 2017 (9:00 a.m -18:30 p.m)
   • Where? At the Royal Belgian Institute of Natural Sciences
    (Rue Vautier 29 -1000 Brussels)
   • Deadline for registration: the 3rd of June 2017
   • Programme

 

IDEALiC
Digitale inclusie door empowerment en autonomie tijdens de levensloop

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2017
 • Budget: 764.656 €
 • Coördinatoren: VAN AUDENHOVE Leo & MARIËN Ilse (VUB)
 • Promotoren: VALENDUC Gérard & VENDRAMIN Patricia (FTU)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Evenementen:
  • 25-10-2018 - Onderzoeksvoormiddag IDEALiC
   Digitale inclusie, empowerment en competenties
   De impact van digitalisering krijgt steeds meer aandacht in wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid. Smartphones, computers en tablets zijn courante gebruiksvoorwerpen geworden. Er wordt door publieke en private actoren steeds sterker ingezet op de ontwikkeling van digtale diensten. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft het echter moeilijk met het gebruik van digitale media, zowel in het professionele als private leven. Het doel van deze onderzoeksvoormiddag is om meer inzicht te krijgen in de impact en uitdagingen van de wijdverspreide digitalisering in alle levensdomeinen en zo bij te dragen tot formuleren van strategieën voor een ambitieus e-inclusiebeleid in België. Tijdens deze onderzoeksvoormiddag worden resultaten van verschillend
   [Programma]

 • Media

 

IECOMAT
Geïntegreerde modellering van materiaalstromen

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 797.280 €
 • Coördinator: EYCKMANS Johan (KU Leuven)
 • Promotoren: GEERKEN Theo (VITO); BRECHET Thierry (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

LITME@WORK
Digitale en mediageletterdheid in werk op afstand en teamwerk

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 1.030.957 €
 • Coördinator: COLLARD Anne-Sophie (UNamur)
 • Promotoren: FASTREZ Pierre & DE SMEDT Thierry (UCLouvain); PATRIARCHE Geoffroy (Université Saint-Louis); RAMIOUL Monique (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: DigitaL Media Literacy ίη Teamwork and Distance Work: Competences, Discourse and OrganizationaL Design
  • Samenvatting: Digitale en mediageletterdheid in werk op afstand en teamwerk
  • Résumé: Littératie numérique et médiatique dans les environnements de travail collaboratif et à distance
  • Summary: Digital and media literacy in teamwork and distance work environments
  • Working Paper: Hoe kan digitale mediageletterdheid verder geïntegreerd worden in de structuren en praktijken van team- en afstandswerk om effectief, stimulerend, en betekenisvol werk mogelijk te maken?
  • Working Paper: Comment développer les compétences médiatiques numériques pour encourager des pratiques de travail collaboratif à distance efficaces, stimulantes et porteuses de sens pour les travailleurs?
  • Working Paper: How can Digital Media Literacy be Further Integrated in Team and Distance Work Structures and Practices in Order to Support Effective, Stimulating and Meaningful Ways of Working?

 • Evenementen:
  • 11-09-2019 - Slotconferentie
   Het onderzoeksteam van het LITME@WORK-project organiseert op woensdag 11 september 2019 een eendaagse conferentie over het thema ‘Digitale-mediacompetenties bij collaboratief telewerken en de nieuwe wereld van werk (NWoW)’. De belangrijkste resultaten van dit vierjarig onderzoeksproject, gefinancierd door BELSPO, waarbij vier universiteiten (Universiteit van Namen, KU Leuven, Université Saint-Louis - Brussel, UCL) betrokken zijn, zullen worden voorgesteld. De dag zal ook een gelegenheid zijn voor practitioners en beleidsmakers om hun ervaringen met betrekking tot deze thema's te delen.
   [Programma]

 

MADDLAIN
Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van de toegang tot digitale gegevens in bibliotheken en archieven

 • Projectduur: 15/12/2014 - 31/03/2017
 • Budget: 448.418 €
 • Coördinator: GILLET Florence (CEGES/SOMA)
 • Promotoren: VANDEPONTSEELE Sophie (KBR); VANCOPPENOLLE Chantal & DEPOORTERE Rolande (AGR/ARA); VAN HOOLAND Seth (ULB); MANNENS Erik (iMinds)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

SUSPENS
Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij

 • Projectduur: 01/01/2015 - 31/03/2019
 • Budget: 886.626 €
 • Coördinator: VERBIST Gerlinde & GOEDEMÉ Tim & CANTILLON Béa (UAntwerpen)
 • Promotoren: FRERE Jean-Maurice (BFP/FPB); BAULER Tom & ZACCAÏ Edwin (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Reconciling environmental and social goals in the transition towards a low-carbon society (SUSPENS)
  • Samenvatting: Reconciling environmental and social goals in the transition towards a low-carbon society (SUSPENS)
  • Résumé: Reconciling environmental and social goals in the transition towards a low-carbon society (SUSPENS)
  • Summary: Reconciling environmental and social goals in the transition towards a low-carbon society (SUSPENS)

 • Evenementen:
  • 06-03-2020 - Slotconferentie
   Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij
   In de ochtend zullen we de belangrijkste onderzoeksresultaten presenteren. De middag staat in het teken van beleid, met een sessie over beleidstoepassingen, gevolgd door een paneldiscussie met maatschappelijke actoren.
   [Programma]

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2012

2GENDERS
Generatie en Gender ENergy-armoede: Realiteit en Sociaal beleid

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 635.913€
 • Coördinator: BARTIAUX Françoise (UCLouvain)
 • Promotoren: OOSTERLYNCK Stijn (UA); LAHAYE Willy (UMONS); DAY Rosie (UBirmingham, UK)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Generation and Gender ENergy DEprivation: Realities and Social policies
  • Samenvatting: Generatie en Gender ENergy-armoede: Realiteit en Sociaal beleid
  • Résumé: Vulnérabilité ÉNergétique selon la Génération et le Genre : Réalités et politiques Sociales
  • Summary: Generation and Gender ENergy DEprivation: Realities and Social policies

CAUSINEQ
Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 678.000€
 • Coördinator : GADEYNE Sylvie (VUB)
 • Promotoren: EGGERICKX Thierry (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Causes of health and mortality inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes
  • Samenvatting: Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken
  • Résumé: Causes des inégalités de santé et de mortalité en Belgique: multiples dimensions, multiples causes
  • Summary: Causes of health and mortality inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes

 

CRESUS
Het meten en mobiliseren van vermogen voor een samenhangende, inclusieve en eerlijke samenleving

 • Projectduur: 01/10/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.300.000€
 • Coördinator: MARX Ive (UA)
 • Promotoren: PERELMAN Sergio(ULiège); DECOSTER André (KULeuven)    
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

FOOD4SUSTAINABILITY
Collectieve actie voor duurzame voedselsystemen in een context van klimaatverandering: evaluatie van sociale experimenten en beleidsinnovaties

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 749.664€
 • Coördinator : DE SCHUTTER Olivier (UCLouvain)
 • Promotoren: MATHIJS Erik (KULeuven); HUDON Marek (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

INTRAS
Ongelijkheden in verkeersveiligheid

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 601.742€
 • Coördinator: DANIELS Stijn (UHasselt)
 • Promotoren: COOLS Mario (ULiège); SILVERANS Peter (Ibsr)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

MEQIN
Measuring equivalent incomes: The implementation of individual well-being measures from Belgian data

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 1.307.234€
 • Coördinator : MANIQUET François (UCLouvain)
 • Promotoren: SCHOKKAERT Erik (KULeuven); CANTILLON Bea (UA); DE ROCK Bram (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

BELPHG-21
Genoom van de Belgische Volksgezondheid: methodologie ontwikkeling tot correleren van de Gezondheidsenquete met genomische informatie

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Coördinator : VAN DEN BULCKE Marc (ISP-WIV)
 • Promotoren: VERMEESCH Joris (KULeuven); GOETGHEBEUR Els (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

UAV_Reunion
Inzetten van UAV's op Réunion voor de kalibratie van het TCCON en het in kaart brengen van de uitstoot van scheepvaart

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.973€
 • Promotor: DESMET Filip (IASB-BIRA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid