Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Samenleving en Toekomst


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Naji Aziz, Van Daele Lieve, Freire Margarida, Vrielinck Sven, Khattabi Zakia
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 25/2/2005
  • Duur van het onderzoek: 1/12/2005 - 31/12/2010
  • Budget: 16,000,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 51

Onderzoeksprojecten:

TA/00/01: Jonge volwassenen en de stad: suburbanisatie, gentrificatie en hun sociaal-ruimtelijke gevolgen (YAC)

TA/00/02: Het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van sociale inclusie strategieën (INCLUSIM)

TA/00/02A: INCLUSIM: Het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van sociale inclusie strategieën

TA/00/03: Multiple community policing: hoezo? (MCP) 

TA/00/04: Laat-moderne evoluties in jeugddelinquent gedrag (België, 1980-2005): Een kwalitatief onderzoek (EVODELJE) 

TA/00/05: Rehabilitatie van insolvente ondernemingen: recht en economie (RIFLE) 

TA/00/06: Een optimaal innovatiebeleid en infrastructuur (OIBI)

TA/00/07: Een analyse van de relatie tussen burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid (ARBOT) 

TA/00/08: Tieners en ICT: risico’s en uitdagingen (TIRO) 

TA/00/09: Politieke mobilisatie en nieuwe communicatietechnologie: een multilevel studie van de digital divide (INTERMOB) 

TA/00/10: Sociale economie en liberalisering van diensten: de buurtdiensten nader bekeken (ECOSEP) 

TA/00/11: Evaluatie van de activering van het zoekgedrag naar werk (SUIVICHO) 

TA/00/12: Het beleid ter bevordering van de werkzaamheid van ouders en sociale insluiting (PEPSI) 

TA/00/13: Nieuwe Migraties en Nieuwe Migranten in België (NOMIBE) 

TA/00/14: Europese beleidsinstrumenten voor de sociale politiek in België (ETOS.be) 

TA/00/15: Aanpak van ongelijkheid in gezondheid in België (TAHIB) 

TA/00/16: Strategische Beleidssteun voor post-conflict reconstructie in D.R. Congo (RDCO)

TA/00/17: Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justititiële ontwikkelingssamenwerking (na conflict) in Afrika (AFTRALAW) 

TA/00/18: De auditor als evaluator. Internationale evoluties in auditrollen als gevolg van management hervormingen (AUDEVAL) 

TA/00/19: Studie van het mandaatsysteem in de federale administratie geplaatst in een internationaal comparatief perspectief (MANDATE) 

TA/00/20: Danger – Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) 

TA/00/21A: Selfreported jeugddelinquentie in België (SRDBEL) 

TA/00/21B: Selfreported jeugddelinquentie in België (SRDBEL)

TA/00/22: Multi-level regulering van nutssectoren: telecommunicatie en gas in België (REGUNET) 

TA/00/23: Productmarkthervorming, collectief arbeidsmarktoverleg en het innovatievermogen van de Belgische ondernemingen (REFBARIN)

TA/00/24: Vrije software en overheden (OSSPA)

TA/00/25: De digitale kloof van de tweede graad (DD)² 

TA/00/26: Economische groei en sociale cohesie in de stad (GROSE) 

TA/00/27A: Longitudinale en ruimtelijke analyse van de sociale ongelijkheden in België en Luxemburg (DESTINY) 

TA/00/27B: Longitudinale en ruimtelijke analyse van de sociale ongelijkheden in België en Luxemburg (DESTINY)

TA/00/28: Impact van evenwichtsoefening arbeid-gezin op loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in België (MAPO) 

TA/00/29: Naar een verklaring van de loonkloof (WAGEGAP)

TA/00/30: Verklarende factoren en dynamieken voor vrouwelijke migratie- en integratieprocessen in België (FEMIGRIN) 

TA/00/31A: Vergrijzende werknemers en productiviteit van ondernemingen in Belgïe (AGEPROD) 

TA/00/31B: Vergrijzende werknemers en productiviteit van ondernemingen in Belgïe (AGEPROD)

TA/00/32A: De impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan (CARLE) 

TA/00/32B: De impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan (CARLE)

TA/00/33: Gezondheid en veiligheid voor arbeidskwaliteit (WOQUAL) 

TA/00/34: Medische beslissingen rond het levenseinde: implicaties voor een public health beleid (ELDPOL) 

TA/00/35: Hindernis of hefboom? De invloed van het Europese sociale beleid op het Belgische gelijkekansenbeleid (EQUALITY)

TA/00/36: Convergeren Europese Welvaartsstaten naar een Uniform Europees Sociaal ? (CONVERGE)

TA/00/38: Rechtspluralisme in België: een mensenrechtenanalyse van familiale conflictenbeslechting bij migrantengemeenschappen (BEPLULEX)

TA/00/39: De houdbaarheid van de Belgische staatsschuld: regionaal, federaal en Europees vooruitzicht (BELDEBT)

TA/00/40: Determinanten van innovatie en groei van KMO's en zelfstandigen (SMESESAP)

TA/00/41: Toegang tot financiering voor kmo’s: Jonge, groeigeoriënteerde ondernemingen en bedrijfsoverdrachten (SMEPEFI)

TA/00/42: Migratieloopbaan van nieuwe migranten in België (CAREERS) 

TA/00/43: Radicalisering en sociale media : een test van een geïntegreerd model (RADIMED)

TA/00/44: Leeftijd, vrouwen en werk: een evaluatie (WOLDEMP)

TA/00/45: Werkgelegenheid en armoede in een veranderende samenleving (EMPOV)

TA/00/46: Werkgelegenheid, loondiscriminatie en armoede (EDIPO)

TA/00/47: De pensioenbescherming van eerste, tweede en volgende generaties immigranten in België (MIGRAGE)


Documentatie:

Ajuster les complexités entrepreneuriales pour de meilleures performances.
Résultats d’études sur données belges : rapport final
van Witteloostuijn, Arjen - Dejardin, Marcus - Hermans, Julie ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2601)
[Om te downloaden

Ajuster les complexités entrepreneuriales pour de meilleures performances.
Résultats d’études sur données belges : résumé
van Witteloostuijn, Arjen - Dejardin, Marcus - Hermans, Julie ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2602)
[Om te downloaden

Fitting entrepreneurial complexities for better performance : collected evidence from Belgium : summary van Witteloostuijn, Arjen - Dejardin, Marcus - Hermans, Julie ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2015 (SP2603)
[Om te downloaden

Fitting entrepreneurial complexities for better performance : collected evidence from Belgium : samenvatting van Witteloostuijn, Arjen - Dejardin, Marcus - Hermans, Julie ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 (SP2604)
[Om te downloaden

The Long and Winding Road to Employment. An Analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and Refugees in Belgium: final report Rea, Andrea - Wets, Johan  Brussels : Belgian Science Policy, 2015 (SP2605)
[Om te downloaden

De lange en moeizame weg naar werk. Analyse van de loopbaantrajecten van asielzoekers en vluchtelingen in België: samenvatting Rea, Andrea - Wets, Johan  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2606)
[Om te downloaden

La longue et sinieuse route menant à l'emploi. Une analyse des carrières sur le marché de l’emploi des demandeurs d’asile et des réfugiés en Belgique: résumé Rea, Andrea - Wets,Johan  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2607)
[Om te downloaden

The Long and Winding Road to Employment. An Analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and Refugees in Belgium: summary Rea, Andrea - Wets,Johan  Brussels : Belgian Science Policy, 2015 (SP2608)
[Om te downloaden

Het beleid ter bevordering van de werkzaamheid van ouders en sociale insluiting (PEPSI) : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2425)
[Om te downloaden

Public policies towards employment of parents and social inclusion (PEPSI) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2426)
[Om te downloaden

Nouvelles Migrations et Nouveaux Migrants en Belgique (NOMIBE) : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2427)
[Om te downloaden

Nieuwe Migraties en Nieuwe Migranten in België (NOMIBE) : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2428)
[Om te downloaden

New migration and new migrants in Belgium (NOMIBE) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2429)
[Om te downloaden

Le droit traditionel dans le contexte de la coopération au développement dans le secteur du droit et de la justice dans les pays post-conflits en Afrique (AFTRALAW) : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2430)
[Om te downloaden

Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justititiële ontwikkelingssamenwerking (na conflict) in Afrika (AFTRALAW) : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2431)
[Om te downloaden

Adressing Traditional Law in Post-Conflict Judicial and Legal Development Aid in Sub-Sahara Africa (AFTRALAW) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2432)
[Om te downloaden

Cyberteens, cyberrisks, cybertools. Tieners en ICT, risico's en opportuniteiten =
Cyberteens, cyberrisks, cybertools. Les teenagers et les TIC, risques et opportunités
Bauwens, Joke - Pauwels, Caroline - Lobet-Maris, Claire ... et al  Gent : Academia Press, 2009 (PB6242)
[Om te downloaden

Multiple Community Policing : Hoezo? Easton, M. - Ponsaers, P. - Demarée, C. ... et al  Gent : Academia Press, 2009 (PB6247)
[Om te downloaden

Economie plurielle et régulation publique. Le quasi-marché des titres-services en Belgique : rapport final Henry, A. - Nassaut, S. - Defourny, J. ... et al  Gent : Academia Press, 2009 (PB6248)
[Om te downloaden

Nouvelles migrations et nouveaux migrants en Belgique : rapport final = Nieuwe Migraties en Nieuwe Migranten in België : eindrapport M. Martiniello - A. Rea - Ch. Timmerman (Eds.)  Gent : Academia Press, 2009 (PB6249)
[Om te downloaden

Politiques publiques pour promouvoir l'emploi des parents et l'inclusion sociale Meulders, Danièle - Humblet, Perrine - Maron , Leila ... et al  Gent : Academia Press, 2010 (PB6260)
[Om te downloaden

Diversité et vulnérabilité dans les usages des TIC. La fracture numérique au second degré Brotcorne, Pétrine - Damhuis, Lotte - Laurent, Véronique ... et al  Gent : Academia Press, 2010 (PB6262)
[Om te downloaden

De m/v carrièrekloof : Carrièreverschillen tussen vrouwen en mannen in België Deschacht, Nick - Baerts, Anneleen - Guerry, Marie-Anne  Gent : Academia Press, 2011 (PB6267)
[Om te downloaden

Les inégalités sociales de santé en Belgique : rapport final Van Oyen, Herman - Deboosere, Patrick - Lorant, Vincent ... et al  Gent : Academia Press, 2011 (PB6268)
[Om te downloaden

Sociale ongelijkheden in gezondheid in België : eindrapport Van Oyen, Herman - Deboosere, Patrick - Lorant, Vincent ... et al  Gent : Academia Press, 2011 (PB6269)
[Om te downloaden

L'Europe en Belgique, la Belgique dans l'Europe : configuration et appropriation des politiques sociales = Europa in België, België in Europa : sociaal beleid als tweerichtingsverkeer Vanhercke, Bart - Verschraegen, Gert - Van Gehuchten, Pierre-Paul ... et al  Gent : Academia Press, 2011 (PB6271)
[Om te downloaden

Evaluation de l’activation du comportement de recherche d’emploi : rapport final + annexes Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Gent : Academia Press, 2011 (PB6275)
[Om te downloaden

Een Optimaal Innovatiebeleid en Infrastructuur : eindrapport   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2007 (SP2032)
[Om te downloaden

Een Optimaal Innovatiebeleid en Infrastructuur : bijlage   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2007 (SP2033)
[Om te downloaden

Een Optimaal Innovatiebeleid en Infrastructuur : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2007 (SP2034)
[Om te downloaden

Une politique optimale d'innovation et d'infrastructure : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2007 (SP2035)
[Om te downloaden

Economie sociale et libéralisation des services: le cas des services de proximité (ECOSEP) : synthèse de recherche    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2160)
[Om te downloaden

Sociale economie en liberalisering van diensten: de buurtdiensten nader bekeken (ECOSEP) : synthese van het onderzoek   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2161)
[Om te downloaden

Social economy and liberalisation of services: the case of proximity services (ECOSEP) : research summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2162)
[Om te downloaden

L’impact d’exercices d’équilibre sur le milieu du travail et de la famille en ce qui concerne le fossé entre les carrières des femmes et des hommes en Belgique (MAPO) : synthèse de recherche    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2163)
[Om te downloaden

Impact van evenwichtsoefening arbeid-gezin op loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in België (MAPO) : synthese van het onderzoek   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2164)
[Om te downloaden

Work-family balance and gender career gaps in Belgium (MAPO) : research summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2165)
[Om te downloaden

Réduire les inégalités socio-économiques en santé en Belgique (TAHIB) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2166)
[Om te downloaden

Aanpak van ongelijkheid in gezondheid in België (TAHIB) : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2167)
[Om te downloaden

Tackling health inequality in Belgium (TAHIB) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2168)
[Om te downloaden

Réforme des marchés des biens, régulation du marché du travail et capacité d’innovation des entreprises belges (REFBARIN) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2190)
[Om te downloaden

Productmarkthervorming, collectief arbeidsmarktoverleg en het innovatievermogen van de Belgische ondernemingen (REFBARIN) : samenvatting   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2191)
[Om te downloaden

Product market reform, labour bargaining and innovativeness of Belgian firms (REFBARIN) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2192)
[Om te downloaden

Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau (ARBOT) : eindrapport De Koster, Katrien - Kampen, Jarl - Caluwaerts, Didier ... et al  Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2195)
[Om te downloaden

Politieke mobilisatie en nieuwe communicatietechnologie: een multilevel studie van de digital divide (INTERMOB) : eindrapport Walgrave, Stefaan - Hooghe, Marc - Bennett, Lance ... et al  Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2196)
[Om te downloaden

La fracture numérique au second degré (DD)² : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2202)
[Om te downloaden

De digitale kloof van de tweede graad (DD)²: samenvatting   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2203)
[Om te downloaden

The second order digital divide (DD)² : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2204)
[Om te downloaden

Quelle Reconstruction? Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en RDC : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2231)
[Om te downloaden

Politiques publiques pour promouvoir l'emploi des parents et l'inclusion sociale: rapport final avec annexes / eindrapport met bijlagen    (SP2235)
[Om te downloaden

Diversité et vulnérabilité dans les usages des TIC. La fracture numérique au second degré : annexe, aperçu statistique   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2241)
[Om te downloaden

Verklarende factoren en dynamieken voor vrouwelijke migratie- en integratieprocessen in België: synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2242)
[Om te downloaden

Factors and dynamics affecting and explaining female migration and integration in Belgian society: summary   Brussels : Scientific Policy, 2011 (SP2243)
[Om te downloaden

Facteurs et dynamiques explicatifs des processus de la migration et de l’intégration des femmes en Belgique: synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2244)
[Om te downloaden

Economische groei en sociale cohesie in de stad: synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2246)
[Om te downloaden

Economic growth and social cohesion in cities: summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2247)
[Om te downloaden

Croissance économique et cohésion sociale dans la ville : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2248)
[Om te downloaden

Evaluation of the activation of job-seeking behaviour: summary   Brussels : Scientific Policy, 2011 (SP2253)
[Om te downloaden

Evaluation de l'activation du comportement de recherche d'emploi: résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2255)
[Om te downloaden

Evaluatie van de activering van het zoekgedrag naar werk: samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapbeleid, 2011 (SP2256)
[Om te downloaden

Medische beslissingen rond het levenseinde: implicaties voor een public health beleid : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2285)
[Om te downloaden

Décisions médicales et fin de vie : implications pour une politique de santé publique : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2286)
[Om te downloaden

Medical end-of-life decisions: implications for public health policy : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2287)
[Om te downloaden

La régulation à multi-niveaux des secteurs d'utilité publique: télécommunications et énergie en Belgique : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2380)
[Om te downloaden

Multilevel regulering van nutssectoren: energie en telecom in België : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2381)
[Om te downloaden

Multilevel regulation of utility sectors: energy and telecom in Belgium : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2382)
[Om te downloaden

Pour une explication de l’écart salarial : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2389)
[Om te downloaden

Naar een verklaring van de loonkloof : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2390)
[Om te downloaden

Explaining the Gender Wage Gap : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2391)
[Om te downloaden

Estimation du danger du crime organisé : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2409)
[Om te downloaden

Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2410)
[Om te downloaden

Appraising the Dangerousness of organised Crime: summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2411)
[Om te downloaden

Age des travailleurs et productivité des firmes en Belgique : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2413)
[Om te downloaden

Vergrijzende werknemers en productiviteit van ondernemingen in België: synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2414)
[Om te downloaden

Ageing workforce and productivity of firms in Belgium : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2415)
[Om te downloaden

Mulltiple community policing : comment? : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2416)
[Om te downloaden

Mulltiple community policing : hoezo? : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2417)
[Om te downloaden

Adolescents et la TCI : risques et défis (TIRO) : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2418)
[Om te downloaden

Tieners en ICT: risico’s en uitdagingen (TIRO) : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2419)
[Om te downloaden

Teens and ICT: risks and opportunities (TIRO) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2420)
[Om te downloaden

La mobilisation politique et les nouvelles technologies de communication: une étude à divers niveaux sur la fracture numérique (INTERMOB) : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2421)
[Om te downloaden

Politieke mobilisatie en nieuwe communicatietechnologie: een multilevel studie van de digital divide (INTERMOB) : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2422)
[Om te downloaden

Political mobilization and new communication technology: a multi-level study of the digital divide (INTERMOB) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2423)
[Om te downloaden

Politiques publiques pour promouvoir l'emploi des parents et l'inclusion sociale (PEPSI) : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2424)
[Om te downloaden

Het mandaatsysteem in de federale overheid geplaatst in een internationaal perspectief: synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2438)
[Om te downloaden

Etude du système de mandat dans l’administration fédérale belge dans une perspective internationale: synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2439)
[Om te downloaden

The mandate system in federal government in an international perspective: summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2440)
[Om te downloaden

Naar een verklaring van de loonkloof : eindverslag Vermandere, Caroline - Vandekerckhove, Sem -Vandenbrande, Tom ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2444)
[Om te downloaden

Logiciels libres et pouvoirs publics: synthèse Desmarez, P. - Vanheerswynghels, A. - Zune, M.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2461)
[Om te downloaden

Vrije software en overheidsdiensten: synthese Desmarez, P. - Vanheerswynghels, A. - Zune, M.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2462)
[Om te downloaden

Open Source Software and Public Authorities: summary Desmarez, P. - Vanheerswynghels, A. - Zune, M.  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2463)
[Om te downloaden

L’incidence des individus, des organisations et des institutions sur la longueur de la carrière : synthèse Sels, Luc - Mortelmans, Dimitri - De Vos, Ans ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2473)
[Om te downloaden

De impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan : synthese Sels, Luc - Mortelmans, Dimitri - De Vos, Ans ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2474)
[Om te downloaden

The impact of individuals, organizations and institutions on the length of careers : summary Sels, Luc - Mortelmans, Dimitri - De Vos, Ans ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2475)
[Om te downloaden

Jeugdcriminaliteit ontcijferd = La délinquance des mineurs déchiffrée Cheval, Bruno - De Man,Caroline - Vander Steene, Ann ... et al  Gent : AcademiaPress, 2013 (PB6288)
[Om te downloaden

Comprendre et expliquer le rôle des nouveaux médias sociaux dans la formation
de l’extrémisme violent. Une recherche qualitative et quantitative (RADIMED) : résumé
Pauwels, Lieven - Brion, Fabienne - De Ruyver, Brice ... et al  Bruxelles : Polituique scientifique fédérale, 2014 (SP2586)
[Om te downloaden

Verklaren en begrijpen van de rol van blootstelling aan nieuwe sociale media en gewelddadig extremisme. Een geïntegreerde kwalitatieve en kwantitatieve benadering (RADIMED) : samenvatting Pauwels, Lieven - Brion, Fabienne - De Ruyver, Brice ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 (SP2587)
[Om te downloaden

Explaining and understanding the role of exposure to new social media on violent extremism. An integrative quantitative and qualitative approach (RADIMED) : summary Pauwels, Lieven - Brion, Fabienne - De Ruyver, Brice ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2014 (SP2588)
[Om te downloaden

Access to finance of SMEs: young growth oriented companies and company transfers : final report (SMEPEFI) Manigart, Sophie - Clarysse, Bart - Hübner, Georges ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2625)
[Om te downloaden

Belgian debt sustainability: regional, federal and European perspectives (BELDEBT) : final report Alcidi, Cinzia - Artige, Lionel - Busse, Mthias ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2632)
[Om te downloaden

Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) : eindrapport Vander Beken, Tom - Paoli, Letizia - Zoutendijk, Andries ... et al  Gent : Academia Press, 2012 (SP2644)
[Om te downloaden

Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) : rapport final Vander Beken, Tom - Paoli, Letizia - Zoutendijk, Andries ... et al  Gent : Academia Press, 2012 (SP2645)
[Om te downloaden

Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) : final report Vander Beken, Tom - Paoli, Letizia - Zoutendijk, Andries ... et al  Gent : Academia Press, 2012 (SP2646)
[Om te downloaden

Werk voor ouderen in België : werkt het beleid ? eindrapport= L'emploi des seniors en Belgique : quelles politiques pour quels effets ? rapport final (WOLDEMP) Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2664)
[Om te downloaden

Werk voor ouderen in België : werkt het beleid ? (WOLDEMP) : synthese Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2665)
[Om te downloaden

L'emploi des seniors en Belgique : quelles politiques pour quels effets ? (WOLDEMP) : synthèse Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2017 (SP2666)
[Om te downloaden

Age, women and employment, an evaluation (WOLDEMP) : summary Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Brussels : Belgian science policy, 2017 (SP2667)
[Om te downloadenDit kwaliteitslabel wordt toegekend door Wetenschapsbeleid aan onderzoeksprojecten die bij de ex-post evaluatie door een panel van buitenlandse experts een score van minstens "sufficient" (voldoende) kregen.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid